Oevers C gaat op de schop

Meppel - Het industrieterrein Oevers C gaat op de schop. Aannemer Schagen Infra is deze maand, in opdracht van de gemeente Meppel, begonnen met de werkzaamheden.

De grote opknapbeurt van Oevers C wordt uitgevoerd in verschillende fasen. Zodoende blijft de bereikbaarheid van het drukke bedrijventerrein, volgens de uitvoerder, ‘nagenoeg gegarandeerd.’

Het eind jaren 60 ontwikkelde bedrijventerrein is toe aan een moderne herinrichting. Bovendien is de levensduur van de huidige riolering ten einde. Eind jaren 90 ondergingen Oevers A en B al een zogenaamde ‘revitalisatie’.

De klinkerverharding die er nu ligt, wordt verwijderd. Vervolgens wordt de huidige vuilwaterriolering vervangen en wordt er een nieuw regenwaterriool naast aangelegd. Alle daken van bedrijfspanden gelegen op Oevers C worden aangesloten op dit nieuwe regenwaterriool.

Dat betekent dat er de komende maanden ook op de bedrijfspercelen gewerkt moet worden. Als de nieuwe rioleringsbuizen liggen, stort de aannemer er een puinfundering bovenop. Daarna worden de zijkanten van de straten opnieuw voorzien van parkeerplaatsen en klinkerstroken. Op de rijweg wordt asfalt aangebracht. Er komt dus geen nieuwe klinkerverharding meer in de rijbaan. De eerste fase van de uitvoering is van start gegaan op de kruising Zomerdijk-Groeneveld. Van dat punt werken de stratenmakers eerst in de richting van de kruising Groeneveld-Pieter Mastebroekweg en gaan door tot aan de boorden van het Meppelerdiep.

Toegang verschaffen

Schagen Infra wil de overlast tot een minimum beperken en de bereikbaarheid van de bedrijven waarborgen. Tijdelijke inritten worden aangelegd en bestaande inritten worden verbreed om te allen tijde toegang te verschaffen tot de verschillende bedrijven op Oevers C. Eventueel blijft een onderneming bereikbaar via het erf van een naastgelegen bedrijf. Voor bestemmingsverkeer naar bedrijven en enkele woningen zijn omleidingsroutes ingesteld.

Later in het bestek kunnen automobilisten en vrachtwagenchauffeurs gebruik maken van de gestorte puinverharding. De asfaltverharding wordt op één werkdag aangebracht. Als het riolering- en bestratingswerk gedaan is, wordt de slijtvaste asfalttoplaag aangebracht.