Veldzicht krijgt nieuwe directie

Balkbrug - Opnieuw is het personeel van FPC Veldzicht opgeschrikt door een grote verandering binnen de organisatie. De voltallige -drie man sterke- directie heeft te horen gekregen dat zij ontslagen wordt en vervangen wordt door John Nijhuis.

Nijhuis heeft zijn sporen verdiend bij FPC Oldenkotte en treedt maandag 9 februari aan als interim algemeen directeur van Veldzicht.

Volgens de Dienst Justitiële Inrichtingen ligt de transitie van Veldzicht aan het ontslag ten grondslag. Veldzicht moet per 1 januari veranderd zijn van tbs-kliniek tot psychiatrisch centrum voor vreemdelingen met een psychische stoornis. De organisatie moet daarvoor inkrimpen en hetzelfde geldt voor de directie.

Vrij abrupt aan de kant geschoven

Door de hoofddirectie van DJI wordt erkend dat de huidige directie voortvarend met deze herbestemming aan de slag is gegaan. Toch wordt men, zeker naar de mening van personeelsleden, vrij abrupt aan de kant geschoven. Wel is de ondernemingsraad (OR) in deze ingreep gekend.

Voorzitter Oetze Veenstra: ‘Veldzicht gaat zich nu op een andere doelgroep richten en om dat te bereiken is een ander managementteam nodig. Wij zijn van mening dat John Nijhuis de transitie heel goed vorm kan geven en onder meer bij Oldenkotte zijn sporen heeft verdiend'.

'Beter snel doorpakken'

Veenstra erkent dat de manier van ontslag en opvolging misschien wel wat anders had gekund. ‘Maar daar is niet voor gekozen. Beter snel doorpakken dan iets te lang laten sudderen. Ik kan mij voorstellen dat het personeel van deze verandering schrikt, maar ook dat men zich in de nieuwe situatie kan vinden'.

Daar wordt anoniem onder het personeel van Veldzicht over getwijfeld. Men wil vanwege de vele onzekerheden niet met naam genoemd worden in de krant. Wel vraagt men zich af wat de reden van deze ingreep is. ‘Wat speelt er achter de (politieke) schermen? Worden we op deze manier alsnog gestraft voor het open blijven?’

Plaatselijke Belang is verrast door ontslag

Ook Henk Hof, voorzitter van Plaatselijk Belang Balkbrug, keek verrast op bij het ontslag van de directie. ‘Zeker ook omdat we de afgelopen jaren zoveel en op een constructieve manier hebben samengewerkt. We hebben heel wat uren samen om de tafel gezeten.’

Maar ook Hof verwacht dat de samenwerking met Veldzicht, onder meer in de recent opgerichte klankbordgroep, op een goede manier wordt voortgezet. ‘Het is vooral een interne aangelegenheid van Veldzicht’, zegt Hof, die John Nijhuis ‘geen verkeerde vent’ noemt. ‘Maar hij is wel aangesteld als interim directeur en dan vraag ik mij direct af hoe lang hij hier dan zit.’