Lokaal Overijssel doet mee aan verkiezingen

Nieuwleusen - Na het grote succes van de lokale partijen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen wil de nieuwe partij Lokaal Overijssel de lokale stemmers uit Overijssel een platform bieden in de Provinciale Staten.

De nieuwe partij heeft vorige week haar kandidatenlijst ingeleverd bij het Centraal Stembureau voor de verkiezingen voor Provinciale Staten 2015 in Zwolle. Met het inleveren daarvan is deelname van Lokaal Overijssel aan die verkiezingen een feit.

Op voorhand

Het standpunt van de nieuwe partij is dat het belang van gemeentelijke standpunten niet eindigt bij de gemeentegrens. Veel besluiten dienen door Provinciale Staten bekrachtigd te worden of vinden juist hun oorsprong in een besluit van de Staten. Lokaal Overijssel wil daar op voorhand over mee kunnen beslissen. Lokaal Overijssel is voortgekomen uit een initiatief van een groot aantal van de 47 in Overijssel actief zijnde lokale partijen in de diverse gemeenteraden.

Speerpunt

De lijsttrekker van Lokaal Overijssel is Rob de Koe uit de gemeente Rijssen-Holten. De Koe is 35 jaar oud en woonachtig in Rijssen. Hij is sinds 2006 gemeenteraadslid in de gemeente Rijssen-Holten, de laatste jaren voor Lokaal Liberaal Rijssen-Holten. Als speerpunt voor de komende jaren in het provinciaal beleid ziet hij met name economie en werkgelegenheid. Naast het creëren van nieuwe werkgelegenheid door het investeren in het verbeteren van het vestigingsklimaat, zullen ook bestaande pijlers zoals landbouw en recreatie moeten worden versterkt.

Op de kandidatenlijst van Lokaal Overijssel komen 17 kandidaten voor die verspreid over de provincie wonen en veelal al ervaring hebben in de lokale politiek of anderszins ervaring hebben met lokale vraagstukken.

Kandidaten

In deze regio is de partij vertegenwoordigd door onder anderen Hein Mekelenkamp uit Nieuwleusen en Alex Dekker uit IJhorst. Hein Mekelenkamp staat als nummer zeven op de lijst. Mekelenkamp is ex-raadslid van Gemeentebelangen Dalfsen.

Luisteren

Mekelenkamp over de nieuwe partij: ‘We zijn wel allemaal lid van een lokale partij, maar we zijn niet namens deze partijen aangesloten bij Lokaal Overijssel.’ Het drietal is hoopvol gestemd over de komende verkiezingen. Ze verwachten minimaal vijf zetels te behalen. Belangrijk vinden ze dat ideeën en voorstellen van onderuit moeten komen.

De provincie zou nu teveel beïnvloed worden door de landelijke politiek. Meer luisteren naar de burgers is het motto. Mekelenkamp: ‘Lokale partijen zijn de beste vorm van burgerparticipatie.’