Waterschap spuit boodschap op voetpaden

Meppel - Waterschap Reest en Wieden gebruikt het innovatieve en duurzame middel 'reverse graffiti', om aandacht te vragen voor de waterschapsverkiezingen op 18 maart.

Vanaf vrijdag 13 februari werd op 50 plaatsen op voetpaden in het gebied de omgekeerde graffiti aangebracht.

Met deze techniek wordt slechts water, een sjabloon met een boodschap en een hogedruk spuit gebruikt. Door het sjabloon op de grond te leggen en met een hogedrukspuit erop te spuiten, ontstaat de boodschap uit en op de vervuilde ondergrond. Innovatief én duurzaam.

Waterschapsverkiezingen

De verkiezingen zijn een kans om de komende vier jaar als bestuurder rechtstreeks invloed uit te oefenen op het waterbeheer in dit gebied. Door een stem uit te brengen kan elke inwoner invloed uitoefenen op veiligheid, droge voeten, schoon en voldoende water. Het bestuur staat inde komende vier jaar voor veel belangrijke besluiten: Hoe zorgen we voor veiligheid? Welke maatregelen nemen we om de waterkwaliteit te verbeteren? Hoe kunnen we rekening houden met de belangen van natuur, landbouw, wonen en werken. En welke kosten zijn aanvaardbaar? De kiezer kan stemmen op die partij die zijn belang(en) het beste behartigt.