Rouveense Regien Courtz wil een Statenzetel

Rouveen – Stiekem hoopt oud-Rouveense Regien Courtz (30) erop ooit de eerste vrouwelijke premier van on land te worden. Een eerste stap zet ze op 18 maart. Na de verkiezingen wil ze voor de VVD zitting nemen in de Provinciale Staten van Overijssel.

Vader Henk Courtz is een bekende verschijning in de gemeente Staphorst. Hij zit voor het CDA in de plaatselijke gemeenteraad. De politieke wegen van vader en dochter scheiden zich dus. Aan de keukentafel van het ouderlijk huis is de liberale voorkeur van dochterlief geen enkel probleem. Iedereen moet zijn of haar hart volgen, zo is het credo in huize Courtz. Regien staat op plek 5 op de VVD-lijst. De liberalen hebben nu acht zetels, dus de kans is groot dat ze het redt, als er geen rare dingen gebeuren.

Voetbal

Regien is geboren en getogen in Rouveen. Ze zat op hervormde basisschool De Triangel en tot nog niet zo heel lang geleden voetbalde ze in het damesteam van de plaatselijke sportclub. Toen meisjesteams nog niet bestonden, speelde ze als jonge meid in een jongensteam. Als meisje niet voetballen? Dacht het toch wel! Met als sponsor Rouveen Kaasspecialiteiten op borst en rug vloog ze over de Rouveense velden. Mid-mid was haar positie. Spelverdeler, aangever, denker. Dat doet ze nu ook bij de politie in Utrecht, waar Regien als ICT-projectmanager werkt. Ook in de politiek hoopt ze spelverdeler te kunnen zijn.

Als afgestuurd Politicologe weet drs. Regien Courtz hoe de hazen lopen bij de diverse overheden in den lande. Ze voelt ze tot de VVD aangetrokken. ‘Vrijheid en vooral ook eigen verantwoordelijkheid nemen zijn zaken die mij aanspreken. Als je een positieve bijdrage wilt leveren aan de samenleving en mee wilt beslissen, dan kan dat in de politiek. Daarom stel ik mij verkiesbaar. Ik vind het bovendien belangrijk om de regio Zwolle, waar Staphorst ook toe behoort, te vertegenwoordigen. Veel mensen vinden de provincie maar abstract, maar er gebeurt veel en we hebben er allemaal mee te maken.’ Regien heeft politieke genen, maar ze denkt over bepaalde zaken anders dan haar vader. ‘Hoewel ik gelovig ben en nog steeds naar de kerk ga, vind ik dat religie en politiek twee gescheiden werelden zijn. Je moet uitkijken met religie in het publieke domein.’

Randvoorwaarden

De oud-Rouveense vindt dat een overheid goede randvoorwaarden moet stellen, maar zich niet overal tot in detail mee dient te bemoeien. ‘Ik vind bijvoorbeeld ook dat het takenpakket van provincies wel wat kleiner mag. Gelukkig gebeurt dat nu ook met de decentralisaties. De provincie dient zich bezig te houden met hoofdlijnen, voorwaarden scheppen en kaders stellen. Ze moet zich niet bezighouden met details in gemeenten. Dat kunnen die lokale overheden heel goed zelf.’

Een van de dingen waar ze zich als politica echt voor in wil zetten, is het vestigingsklimaat voor bedrijven in de regio. Dat betekent dat de bereikbaarheid goed moet zijn in Overijssel. Daar valt nog winst te behalen. ‘De provincie is druk doende de beroerde verbinding tussen Zwolle en Twente aan te pakken, maar ook tussen Hardenberg en Zwolle kan het veel beter. Dat is goed voor ons allemaal en goed voor onze economie. Uit onderzoek blijkt dat elke euro die je in bereikbaarheid stopt, zichzelf bijna dubbel terugverdient.’

Regien wil zich ook hard maken voor de economische aantrekkelijkheid van Overijssel. ‘De economische regio Zwolle doet het heel goed. Dan kan alleen zo blijven als we aantrekkelijk zijn. Daarom schrappen we wat mij betreft hinderlijke regels, zodat ondernemerschap - ook in de agrarische sector- gestimuleerd wordt. Onderwijs en het bedrijfsleven moeten vind ik meer op elkaar aansluiten, zodat innovaties en het creëren van werkgelegenheid hand in hand gaan. Daar mag tijdelijk subsidie tegenover staan - onder voorwaarden - en mits het economisch rendement oplevert.’

Windmolens

De verkiezingscampagne is begonnen. Voor de gemeente Staphorst liet Regien zelfs een aparte flyer maken die een dezer dagen op de mat valt. Eén zinnetje is daarin opvallend, zeker voor een gemeente met drie windmolens, terwijl ondernemers plannen hebben voor meer turbines: ‘De VVD is voor duurzaamheid, maar die moet dan wel innovatief zijn. We gaan uw tijd en energie niet verspillen aan zinloze projecten die niets opleveren, zoals de bouw van nog meer windmolens die meer energie kosten dan ze opleveren en het unieke Overijsselse landschap verpesten.’ Daar zit geen woord Spaans tussen.

‘Overijssel kan wel wat peper gebruiken’, is de slogan van Regien op deze flyer. De oud-Rouveense lacht de kijkers vriendelijk tegemoet.

Op de achtergrond staat de Zwolse Peperbus. ‘Ik hoop in de Staten voor verjonging en verfrissing te zorgen. Gaat zeker lukken. De Staten zijn misschien niet sexy, maar wel bepalend. Ik wil de samenleving in beweging houden.’

Door Eelco Kuiken