Openbaar vervoer en en ziekenhuis nodig in leefbaar Drenthe

Meppel - Twaalf politici debatteerden gisteravond op het lijsttrekkersdebat, georganiseerd door leerlingen van het Entreprenasium Dingstede.

‘Onrendabele plattelands- en stadsdiensten niet opheffen, voordat er een goede vervangende openbaarvervoersdienst op poten is gezet.’ Hans Kuipers (lijsttrekker Groen links) stelde gisteravond paal en perk aan de bezuinigingen op het openbaar vervoer in Drenthe.

‘Lege bussen laten rijden is geen oplossing. Het OV-bureau kampt met een tekort van 8 miljoen euro,’ bracht VVD-kandidaat-statenlid Dennis Wanningen (22) daar tegenin. Het debat in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op CSG Dingstede leverde dinsdagavond een levendige discussie op over de leefbaarheid van Drenthe.

‘Wat heeft onze provincie nodig om - voor jong én oud - aantrekkelijk te blijven?’, was een vraag die tijdens het debat het meest aan de oppervlakte kwam. ‘Entreprenasium-leerlingen’ van atheneum 4 stelden in de introductie al dat de vergrijzing van Drenthe niet komt, omdat Drenten ouder worden, maar vooral ook, omdat de jonge provinciegenoten wegtrekken. ‘De politiek kan ervoor zorgen dat jongeren het de moeite waard vinden om terug te komen na hun studie. Anders blijven ze net zo lief in Groningen wonen,’ gaf debatleider Domenico Ricciuto een voorschotje. Samen met Nadine Avéres hield Domenico de debaters streng aan de stelling en corrigeerde de politici zo nodig op feitelijke onjuistheden.

‘Groen geloof’

Dat de jeugd wegtrekt voor hun studie is begrijpelijk, vonden de twaalf politici die gehoor gaven aan de uitnodiging van CSG Dingstede. In hun introductie droegen de partijen zeer uiteenlopende oplossingen aan. ‘Werk en voorzieningen voor gezinnen (VVD), natuur en landschap (GroenLinks), duurzame energie (PvdA) , glasvezel in heel Drenthe (SBN) of betaalbaar wonen (50Plus). Nico Uppelschoten (PVV) nam een kritisch standpunt in bij de discussies over duurzame energie. ‘Het groene geloof overheerst te veel in Drenthe Het is tijd om werk en wonen voorop te zetten.’ De PVV is fervent tegenstander van het windmolenpark bij Nieuw-Buinen. ‘Met innovaties in duurzame voedseltechniek en energie is Drenthe top in Europa,’ wist Jurr Dalen (D66) uit Zuidwolde.

Busdiensten

Zorgen over de leefbaarheid van Drenthe kwamen het sterkst naar voren bij de debatstellingen over het openbaar vervoer en de regionale gezondheidszorg. ‘Ook onrendabele lijnen helpen mee om de vereenzaming op het platteland tegen te gaan,’ zo drong lijsttrekker van Senioren Belang Noord Marjan Sanders aan op investeringen in de Drentse busdiensten. Meppeler Hans Kuipers wees op het lot van Lijn 1, de stadsdienst door Meppel, die op 1 januari 2016 wordt opgeheven. ‘De bussen en de diesel wordt door het OV-bureau beschikbaar gesteld en geld uit de WMO mag gebruikt worden. Succes ermee,’ zo wordt volgens Kuipers het plaatselijk openbaar vervoer de nek omgedraaid.

GroenLinks, SP, Sterk Lokaal en de ouderenpartijen 50Plus en SBN stellen voor het geld in de provinciale vervoerspot anders te verdelen. Minder geld in asfalt, is daarbij het uitgangspunt. De provinciale invloed op het openhouden van regionale ziekenhuizen is klein.

‘Gemeente en provincie kunnen wel meewerken in bestemmingsplannen en ruimte maken voor nieuwbouw of uitbreiding,’ zei CDA-statenlid Klaas Neutel uit Nijeveen. Neutel vindt voldoende regionale spreiding van basisziekenhuiszorg belangrijk, maar maakt zich meer zorgen over de huisartsenpraktijken in dunbevolkte gebieden in Drenthe. Voor vestiging in het oosten van de provincie bestaat weinig animo onder pas afstudeerde dokters. PvdA’er  Rudolf Bosch zei te waken voor te grote ziekenhuizen. ‘We moeten de zorg dichtbij en betaalbaar houden en expertise bundelen.’

Terugkijkend hebben PvdA, CDA en 50Plus in hun debat weinig begrip voor het vertrek van de verloskunde uit Meppel. Adrie Gaasbeek (50Plus) uit Diever is toch optimistisch over de toekomst van het regionale ziekenhuis. ‘Uit het hele Noorden komen patiënten naar Meppel voor een knie- of heupoperatie. Dat specialisme is gebleven in het Diaconessenhuis. Daar mag Meppel best trots op zijn.’