Ezingetunnel staat in de ijskast

Meppel – De fietstunnel Ezinge staat voorlopig in de ijskast. ‘Een nieuwe fietsverbinding van Meppel-zuid naar Ezinge is niet strikt noodzakelijk gebleken,’ stelt het college van B&W vast.

Uit een evaluatie van de eerste zes maanden van het Onderwijspark Ezinge zijn geen onoverkomelijke verkeersproblemen naar voren gekomen.

Lang voor de eerste schooldag op het Onderwijspark Ezinge (18 augustus 2014) verwachtten Meppelers extreme drukte in de bestaande perrontunnel en de Vleddertunnel. Jaren achtereen was de tweede fietstunnel naar Ezinge inzet van politieke discussie. Vele varianten en prijskaartjes kwamen voorbij. 

'De vermenging van fietsers en treinreizigers in de NS-perrontunnel of verstopping van de fietsroutes naar het Onderwijspark Ezinge bleven grotendeels uit. De gemeente heeft vooraf op het Vledder en de Ambachtsweg voldoende maatregelen genomen om de verkeerssituatie op Ezinge vanaf de eerste schooldag in de hand te houden,’ aldus wethouder Gert Stam.

Klachten

Tijdens de piekmomenten (7.45-8.15 uur) is de druk op Het Vledder, de Vleddertunnel en het Rumptigerpad - zoals verwacht - gegroeid. Door de toename van fietsers zijn er ook klachten bij de gemeente binnengekomen. ‘Het gaat om vier meldingen. De realisatie van een extra fietsverbinding is geen garantie dat er geen klachten meer over fietsverkeer binnenkomen. De situatie is tot nu toe goed beheersbaar gebleken,’ aldus de verkeerskundigen van de gemeente, die het rapport opstelden.

‘De situatie noodzaakt in ieder geval niet tot het zo snel mogelijk realiseren van een nieuwe fietsverbinding met tunnel,’ licht wethouder Stam het collegevoorstel toe. Dat wil niet zeggen dat de ‘Ezingetunnel’ helemaal van tafel is. Stam: ‘Het college behoudt de wens voor de nieuwe fietsverbinding voor de langere termijn. Het project wordt doorgeschoven naar 2020 of later. De fietsverbinding kan volgens het college nog steeds goed van pas komen om het Onderwijspark, de sporthal en de sportvelden gemakkelijker bereikbaar te maken voor de bewoners van Koedijkslanden en Berggierslanden. De druk op onder meer de Vleddertunnel en de perrontunnel neemt dan af.

Reestdal

Gert Stam: 'De fietsverbinding blijft ook in recreatief opzicht een interessante optie. Het maakt het Reestdal voor fietsers beter toegankelijk. Een nieuwe fietsverbinding vormt tegelijkertijd ook een tweede toegang van Ezinge voor hulpdiensten. Op dit moment ontbreekt echter de directe noodzaak om daar veel geld voor vrij te maken. Er is geen zicht op concrete bijdragen van andere belanghebbende partijen.' Op basis van een ontwerp en een voorkeursmodel wil de gemeente te zijner tijd co-financiers voor de Ezinge-Reestdaltunnel vinden.

 


MEER LEZEN?
Mis niets van het nieuws uit Meppel en omgeving!