Sterk Lokaal is best tevreden

Zuidwolde – Voor Douwe Oosterveen uit Zuidwolde is het een opluchting dat de nieuwe partij Sterk Lokaal één zetel heeft gehaald.

‘Ik had de peilingen gezien en daar stonden we steeds op nul zetels en slechts 1% van de stemmen. We zitten nu op dik 3,5%. Daarom ben ik wel opgelucht.’

Sterk Lokaal zag eind vorig jaar het levenslicht en werd in betrekkelijk korte tijd uit de grond gestampt. De basis ligt mede in de gemeente De Wolden, waar Gemeentebelangen met acht zetels veruit de grootste raadsfractie is. GB-wethouder Jan ten Kate was achter de schermen druk met de geboorte, fractievoorzitter Douwe Oosterveen stond zelfs op plek drie en hoopte stilletjes op een plek in Provinciale Staten.

Droom

Verderop op de lijst stonden Betty Linthorst uit Alteveer en Gerrie Hempen-Prent uit Echten. ‘Wij hadden vooraf gehoopt op 10% van de stemmen en dat had vier zetels betekend’, aldus Oosterveen. Die droom kan in de ijskast. ‘We blijven zeker actief en die ene persoon in de staten kan wel wat assistentie gebruiken. Ons doel moet zijn om de komende vier jaar te benutten om meer naamsbekendheid te krijgen en constructief mee te werken in de staten.’

Ofschoon Oosterveen best opgelucht is, blijkt een ander deel van de partij teleurgesteld. De 10% is bij lange na niet gehaald, sterker nog, in geen enkele gemeente werd dat percentage gehaald. Borger-Odoorn, de gemeente van lijsttrekker Aimée Niebuir-Van der Ham, was met 9% de best scorende Sterk Lokaal-gemeente. De Wolden volgde met 7,9% als goede tweede. ‘Ik ben de kiezers daar ook dankbaar voor’, aldus Oosterveen. ‘Ik heb in De Wolden ook persoonlijk campagne gevoerd. Zo zag ik bij het stembureau in het gemeentehuis dat Sterk Lokaal daar 10% haalde, waarvan tweederde naar mij is gegaan.’

Voor Sterk Lokaal was de score in de grote steden een stuk minder. ‘In Emmen, waar de lokale partij 15 van de 41 zetels heeft, kwamen we maar uit op 3,5%. In Assen en Hoogeveen waren vergelijkbare cijfers en in Meppel hadden we slechts 1,9%.’ Het vinden van een verklaring is moeilijk, zo weet ook Douwe Oosterveen. ‘Het is nu te vroeg voor een analyse, maar de opkomst is vrij laag en misschien zijn veel mensen, die vorig jaar lokaal stemden, wel thuisgebleven.’

Op de kaart

De inwoner van Zuidwolde geeft aan dat Sterk Lokaal nu aan de slag kan. ‘Persoonlijk vind ik dat we nu op de kaart staan, we kunnen ook in gesprek. Ik denk dat het niet heel makkelijk wordt om een college van Gedeputeerde Staten te vormen. De drie grote partijen hebben nipt geen meerderheid, met de ChristenUnie erbij wordt het college misschien te links voor de VVD en D66 heeft zich de afgelopen vier jaar aardig onmogelijk gemaakt in de staten.’

Douwe Oosterveen was overigens ook verkiesbaar bij de waterschapsverkiezingen voor Reest en Wieden. Voor de Algemene Waterschapspartij stond hij op plek vijf. ‘Ja, als lijstduwer hoor. Ik ben geen waterschapstechneut.’ De AWP behaalde 20% van de stemmen, zo zag Oosterveen.

Door Peter Nefkens