Samenvoeging ISGD/NWG heeft al vier ton extra gekost

Steenwijk – De samenvoeging tussen de Intergemeentelijke Sociale Dienst (IGSD) Steenwijkerland en Westerveld en de sociale werkvoorziening NoordWestGroep (NWG) heeft de gemeente handenvol geld gekost, tot nu toe minstens 400.000 euro.

Wilko Aardema

Een externe kwartiermaker, die de samenvoeging moest voorbereiden, heeft 230.000 euro gekost; de oud-directeur IGSD, die in 2013 non-actief is gesteld, wordt nog altijd doorbetaald (99.000 euro per jaar) en het is afwachten wat voor ‘regeling’ wordt getroffen met de directeur Leo Koopal, die het bijltje er bij heeft neergegooid.

Non-actief

Voordat directeur Leo Koopal, die nu de handdoek in de ring heeft gegooid, op 1 november 2013 begon, werd de vorige directeur van de sociale dienst, Henk Niemeijer, op non-actief gesteld. Hij wordt nog altijd doorbetaald en kost de gemeente Steenwijkerland 99.000 euro per jaar. De sociale dienst is intergemeentelijk: een samenwerking tussen Steenwijkerland en Westerveld. De kosten worden respectievelijk 80% en 20% verdeeld. Westerveld wil echter niet meebetalen, zodat het bedrag voor deze ex-directeur op conto van de gemeente Steenwijkerland komt. Erik Dahmen in de functie van vice-voorzitter van het dagelijks bestuur van IGSD/NWG zegt hierover: ‘Deze zaak is nog altijd onder de rechter en intussen onderhandelen advocaten hierover. Henk Niemeijer had een vast contract.’

Kwartiermaker

Leo Koopal begon op 1 november 2013. Zijn weg werd geplaveid door Dianne Kortschot uit Arnhem. Deze externe kwartiermaker heeft 230.000 euro gekost. Haar taak was om een verregaande samenwerking tussen de NWG en IGSD voor te bereiden. Vorig jaar had de gemeenteraad al kritische vragen hierover gesteld: ‘Zij is via een achterdeur vertrokken. Er zit dus een directeur op de bank, terwijl er een externe kracht is ingehuurd’, aldus Bertine Kuperus (VVD). 

Doorbetalen

Dan wordt per 1 november 2013 Leo Koopal aangesteld, die de handdoek in de ring heeft gegooid. Het kan zijn dat de gemeente hem nog een half jaar lang moet doorbetalen. Erik Dahmen: ‘Vrijdag gaan de advocaten van beide partijen om tafel om de consequenties te bespreken. Leo heeft een contract tot 1 december 2015.’

Beoordelingsprogramma

Of het hierbij blijft, is nog afwachten. Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Erik Dahmen: ‘Er komt een verplicht beoordelingsprogramma voor de managementteamleden om te zien of ze wel op de juiste plek zitten.’ Dat betekent dus dat er signalen zijn dat niet iedereen op de juiste plek zit. Al met al heeft de samenvoeging sowieso minstens vier ton gekost.

Drama

Het is in ieder geval niet ten goede gekomen aan de kwetsbare groepen. Het gaat om ‘mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt’ en om mensen met een beperking. ‘Ja, dit is een drama’, geeft Erik Dahmen toe, die aangeeft dat ‘rust in de tent van groot belang is. We gaan zo snel mogelijk een interim-directeur aanstellen om rust te brengen.’