Aanleg waterberging Engelgaarde in volle gang

Meppel – De aanleg van Waterberging Engelgaarde is in volle gang. Het gebied van Engelgaarde wordt door waterschap Reest & Wieden ingericht als meebewegende en gestuurde waterbuffer.

Naast de zwemplas Engelgaarde rond het natuurgebied is inmiddels een dijk met een fietspad aangelegd. Het waterpeil beweegt mee met dat van de Wold Aa.

Daardoor kan het gebied van stichting Engelgaarde meerdere keren per jaar onder water worden gezet. Bij de stuw in de Wold Aa worden een vispassage en natuurlijke oevers aangelegd. Tevens is in het plan voorzien in de combinatie van waterberging met recreatie. Fiets en wandelpaden blijven begaanbaar en beter bereikbaar. Het andere deel van het plangebied, de agrarische gronden aan de oostzijde van het plangebied, zet het waterschap in als gestuurde berging. Dit betekent dat alleen als dit echt nodig is deze berging kan worden ingezet.

Deze situatie doet zich gemiddeld eenmaal in de honderd jaar voor. De actiegroep ‘Red het Meppeler bos’ is gerustgesteld over het geringe aantal keren dat het Meppeler Wandelbos gebruikt wordt als waterberging.

Dijkje

Na overleg met de actiegroep besloot waterschap Reest & Wieden een permanent begaanbare dijk rond het centrale bergingsmeertje aan te leggen. Volgens het waterschap kon het geliefde paardenweide een stuk verplaatst worden en in een kleine oppervlakte terugkomen aan de Blankensteinweg. Het waterschap toont zich bereid om de nieuwe dijk rond de berging een paar meter te verleggen. 

De gemeente moet daarvoor het bestemmingsplan wijzigen en andere procedures volgen. Wethouder Koos de Vos legde onlangs in de gemeenteraad uit dat die wijziging van het bestemmingsplan de gemeente opnieuw veel geld (7500 tot 12.000 euro) en veel procestijd zou gaan kosten. Sterk Meppel diende een voorstel in om het onlangs vastgestelde bestemmingsplan Engelgaarde alsnog aan te passen en zo niet alleen het wandelbos, maar ook de paardenweide te redden.

De motie werd met elf tegen negen stemmen (SteM, Groen Links, SP en D66) verworpen.


MEER LEZEN?
Mis niets van het nieuws uit Meppel en omgeving!