Staphorst onderzoekt integriteit ambtenaren

Staphorst – Zijn ambtenaren in de gemeente Staphorst die zich bezighouden met ruimtelijke ordening integer of niet?

Op 2 juli presenteert de gemeente Staphorst een eigen onderzoek naar ernstige aantijgingen van burgers die menen met opzet benadeeld te zijn.

RTV Oost kwam een aantal maanden geleden met meerdere verhalen waaruit zou blijken dat ambtenaren moedwillig onjuiste informatie zouden verstrekken aan burgers, waardoor zij jarenlang in de ellende zitten en er bovendien enorme conflicten ontstonden in de buurt. Ook de Meppeler Courant sprak twee families die diep in de ellende zitten. Ambtenaren kunnen burgers maken en breken, zonder al te veel controle, zo zijn de aantijgingen althans.

Naar aanleiding van een aangifte bij de politiek doet het OM zelfs onderzoek naar mogelijk strafbare feiten, gepleegd door het ambtelijk apparaat. De beschuldiging luidt dat gemeentelijk medewerkers met opzet bestemmingsplankaarten zouden gebruiken die af zouden wijken van de originele kaarten, waardoor burgers simpelweg kansloos zijn. Dat zijn ernstige aantijgingen.

De twee onderzoeken, strafrechtelijk en het onderzoek naar integere ambtenaren, staan los van elkaar, maar toch zijn er uiteraard dwarsverbanden.

Gemeentesecretaris Patrick Rossen deed naar aanleiding van de aantijgingen onderzoek. Hij laat dit overigens wel toetsen door een extern bureau. De planning is om op 2 juli een extra raadsvergadering te houden om te praten over de uitkomsten.

‘De verwachting is dat dan het interne onderzoek van de gemeentesecretaris extern en onafhankelijk is getoetst en dat er dan over gesproken kan worden door het college met de raad in een openbare raadsvergadering’, zegt een woordvoerster van de gemeente.

De zaak ligt uiterst gevoelig, ook in de gemeenteraad. Dat bleek gisteravond toen ChristenUnie-voorman Dik Vedder wat vragen stelde over deze zaak. Welk extern bureau toetst het onderzoek? Geen antwoord. Wat is de onderzoeksopdracht? Geen antwoord. Worden alleen de betrokkenen gehoord die bij RTV Oost aan het woord kwamen of zijn er ook andere zaken die onderzocht zijn? Geen antwoord.

Die antwoorden komen volgens burgemeester Joop Alssema op de raadsvergadering van 2 juli. Het gaat dan om de integriteit van de ambtenaren.