Vedder wil onafhankelijk onderzoek naar integriteit ambtenaren

Staphorst – Fractievoorzitter Dik Vedder van de ChristenUnie in Staphorst wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de handel en wandel van de gemeentelijke afdeling Ruimtelijke Ordening in de afgelopen jaren.

Alleen op deze manier kun je volgens hem het wantrouwen tussen de bevolking en de ambtelijke organisatie wegnemen.

Staphorst is de afgelopen maanden flink door de mangel gehaald. Met name RTV Oost besteedde aandacht aan meerdere zaken waarin burgers door ambtenaren op het verkeerde been werden gezet. Ook deze kant schreef erover. Bestemmingen veranderden plotseling, waardoor mensen jarenlang in de ellende zitten en er ruzies uitbreken in buurten. Het OM doet zelfs onderzoek naar strafbare feiten die mogelijk gepleegd zouden zijn binnen de muren van het gemeentehuis. De uikomsten laten nog een paar maanden op zich wachten.

Intern onderzoek

Naar aanleiding van alle publiciteit startte gemeentesecretaris Patrick Rossen een onderzoek naar de integriteit van de ambtelijke organisatie. Een extern bureau toetst dit rapport. Op donderdagavond 2 juli is er een openbare raadsvergadering waarin de conclusies bekend worden gemaakt. Dik Vedder vindt dit niet genoeg om het vertrouwen te herstellen. Het college mag volgens hem een eigen onderzoek doen, maar de raad heeft haar eigen verantwoordelijkheid. Veel burgers benaderen Vedder met hun grieven over ruimtelijke ordening.

Gezien de vele telefoontjes kan het niet anders of zijn collega’s maken hetzelfde mee. Een rondje door zijn computer levert al snel een aantal dossiers op. Het zijn brieven van wanhopige burgers. Bestemmingsplannen die plotseling discussies opleveren, vergunningen die opeens niet meer worden afgegeven, zaken die dan wel, maar plotseling niet meer toegestaan zijn en niet zelden duurt dit allemaal jaren. ‘Mijn collega-raadsleden zijn hiervan op de hoogte.’ Daarom moet Staphorst meteen aanstalten maken om een onafhankelijk bureau onderzoek te laten doen.

‘De gemeentesecretaris komt op 2 juli met zijn rapport. Daarna is het reces en voordat je het weet, ben je zeven weken verder. Dat is onvoldoende. Er moet veel sneller, veel meer gebeuren. Waarschijnlijk behandelt Rossen alleen de gevallen waar de regionale omroep aandacht aan besteedde. Je zult zien dat de onvrede dan blijft. De geur van de slager die zijn eigen vlees keurt wordt door dit onderzoek niet weggenomen. Verder vind ik het van belang om te onderzoeken waarom ambtenaren zo handelen als ze doen. Misschien komt er wel druk vanaf een andere kant om bepaalde zaken mogelijk te maken.’

Een onafhankelijk bureau moet wat Dik Vedder betreft vele jaren aan ruimtelijke ordening in Staphorst onder de loep nemen. ‘De uitkomsten zijn wellicht helemaal niet leuk voor college en gemeenteraad, maar dat maakt mij niet uit. Ik krijg last van mijn geweten als dit door blijft sudderen, zonder dat er openheid komt.

Natuurlijk begrijp ik dat de vorige coalitiepartijen, SGP, CDA, Gemeentebelangen en natuurlijk de partij van oud-wethouder Jan Talen niet staan te springen om een extern onderzoek, maar ik vind het terugwinnen van het vertrouwen van onze burgers zo belangrijk, dat dit de partijbelangen overstijgt.’

Lees ook: Staphorst onderzoekt integriteit ambtenaren