Sociale Dienst ligt weer onder vuur

Steenwijk – De gemeenteraad heeft weer vele kritische vragen gesteld over de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland-Westerveld. Die kreeg drie stukken onder ogen, maar de onderlinge cijfers wijken af.

Daarnaast is er nog steeds onrust, na een op non-actief gestelde directeur én een directeur, die de handdoek in de ring heeft gegooid.

‘De vraag is of hoe goed de cijfers van de begroting zijn?’, aldus Jan Willem van Dalen (D66). ‘De jaarrekening is nog niet binnen, in het ene stuk staat het aantal bijstandsgerechtigden toeneemt, maar in de begroting gaat de dienst uit van een daling. Als we net zoveel geld van het Rijk krijgen, dan het is financieel geen probleem. Ik betreur het dat dit inzicht niet is opgenomen. Het college moet dichter op de bal spelen. Er zijn betere ramingen en betere tussenrapportages nodig.’ 

Afgeserveerd

Bertine Kuperus (VVD) trekt nog feller van leer. ‘De begroting is als een huis zonder degelijke fundering. De jaarrekening 2014 en een jaarplan ontbreken. Er is geen transparantie, er is een hoop gedoe rond de vertrekkende directeuren en wij weten niet wat er aan de hand is. Als wij vragen stellen, dan worden we afgeserveerd met het antwoord dat de raad daar niet over gaat. Maar de raad mag het wel financieel oplossen.’ Het gaat echter wel om 16 miljoen euro, die de raad beschikbaar moet stellen. Ze zal wel moeten, anders kan de dienst niet haar werk doen en lopen uitkeringen gevaar.

Non-actief

Met ‘gedoe’ doelt ze op de twee vertrekkende directeuren. De oud-directeur van IGSD, Henk Niemeijer, is in 2013 op non-actief gesteld, maar wordt nog doorbetaald (99.000 euro per jaar) tot september 2017. De gemeente Westerveld, die 20% aan de dienst meebetaalt, weigert zijn vergoeding mee te betalen. In november 2013 werd Leo Koopal ingehuurd. Zijn opdracht was om een verregaande samenwerking tussen de NoordWestGroep en IGSD te realiseren. Maar hij kon niet door één deur met het managementteam en gooide in mei de handdoek in de ring en ‘gaf de opdracht terug aan de gemeente’.

Extern

 

Intussen is een interim-directeur aan de slag. Femedith Kersjes (CDA) is verbaasd over de grote externe inhuur. ‘Als de gelden bedoeld zijn om mensen aan het werk te krijgen, dan kunnen we met instemmen met de begroting.’ Luc Greven (PvdA): ‘Er ontbreken vele cijfers. Die moeten dus nog bijgesteld worden.’
Marcel Scheringa (ChristenUnie): ‘Wat is er nu echt aan de hand? Het beeld dat heerst, is dat het ‘gedoe’ van grote negatieve invloed is. De vraag is ook: ‘hoe dicht zit het college er op?’.’

Tijdelijk

Wethouder Dieke Frantzen beloofde dat de jaarrekening binnenkort komt. ‘Die ligt nu bij de accountant en na de vakantie komt het jaarplan. Het is jammer dat het ‘gedoe’ gebeurt in een periode dat er  stukken geproduceerd moeten worden. De medewerkers hebben een moeilijke periode doorgemaakt en we hebben geprobeerd er dicht op te zitten.’  Over het inhuren van derden zegt ze: ‘Op dit moment zijn er meer cliënten dan verwacht, maar dat is tijdelijk. Daarom zijn er mensen tijdelijk ingehuurd. Bovendien zijn er door de samenvoeging van de dienst met de NoordWestGroep personele besparingen gedaan en zijn er mensen die geen vaste contracten hebben.’

Ondanks de perikelen en het ontbreken van de cijfers, ging de raad schoorvoetend akkoord met de begroting en het beschikbaar stellen van het geld.