Motie VVD tegen topsalaris interim-directeur sociale dienst

Steenwijk – De VVD-fractie van Steenwijkerland gaat dinsdag een motie indienen tegen het topsalaris van de interim-directeur Gerrit van Hofwegen van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland/Westerveld en de NoordWestGroep.

Van Hofwegen heeft een salaris van € 125.000,- voor een half jaar. ‘Er bestaat al langere tijd maatschappelijke onrust over de hoogte van de inkomens van bestuurders in de (semi)publieke sector. Salarissen van bestuurders en medewerkers van door de gemeente gesubsidieerde instellingen hoger dan 100% van het ministersalaris (momenteel € 178.00,-) zijn onwenselijk’, aldus de VVD-fractie.''Juist in moeilijke economische tijden waarin de banen van hardwerkende Steenwijkerlanders onder druk staan, zijn onevenredig hoge inkomens aan de top van instellingen onverkoopbaar.'

‘Zorginstellingen en woningcorporaties zijn organisaties die feitelijk niets anders doen dan het uitgeven van belastinggeld aan een sociaal doel waarvoor een meerderheid van de samenleving heeft gekozen. Zij moeten zuinig omgaan met hun geld waarin een ‘bescheiden’ directiebeloning past. De gemeente kan echter niet rechtstreeks ingrijpen in arbeidsverhoudingen.’

De VVD-fractie vraagt het college van burgemeester en wethouders na te gaan in hoeverre de gemeente Steenwijkerland bij gesubsidieerde instellingen of opdrachtnemers kan afdwingen dat zij hun beloningen beperkt houden tot Wet Normering Topinkomens. Tevens vraagt de fractie aan het college om niet passende inkomens in voorkomende gevallen expliciet bespreekbaar te maken of ter discussie te stellen in de gemeenteraad.

Van Hofwegen volgt tijdelijk Leo Koopal op, die de opdracht voor verregaande samenwerking in mei terug gaf aan de gemeente. Hij heeft een contract tot december 2015. Daarnaast wordt nog een voormalige directeur van de sociale dienst nog doorbetaald sinds november 2013 tot september 2017 (99.000 euro per jaar).

 

Vorige week ging de raad schoorvoetend akkoord met de begroting van de IGSD/NoordWestGroep, ondanks ontbrekende cijfers.