Motie tegen topsalaris is aangenomen

Steenwijk – De VVD-fractie van Steenwijkerland heeft dinsdag een motie ingediend tegen het topsalaris van de interim-directeur Gerrit van Hofwegen van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland/Westerveld (IGSD) en NoorWestGroep.

Van Hofwegen heeft een salaris van € 125.000,- voor een half jaar. ‘Er bestaat al langere tijd maatschappelijke onrust over de hoogte van de inkomens van bestuurders in de (semi)publieke sector. Salarissen van bestuurders en medewerkers van door de gemeente gesubsidieerde instellingen hoger dan 100% van het ministersalaris (momenteel € 178.00,-) zijn onwenselijk’, aldus de VVD-fractie. ‘Juist in moeilijke economische tijden waarin de banen van hardwerkende Steenwijkerlanders onder druk staan, zijn onevenredig hoge inkomens aan de top van instellingen onverkoopbaar.’

Niet-passend

‘Zorginstellingen en woningcorporaties moeten zuinig omgaan met hun geld waarin een ‘bescheiden’ directiebeloning past. De gemeente kan echter niet rechtstreeks ingrijpen in arbeidsverhoudingen.’ De VVD-fractie vraagt het college van burgemeester en wethouders na te gaan in hoeverre de gemeente bij gesubsidieerde instellingen of opdrachtnemers kan afdwingen dat zij hun beloningen beperkt houden tot Wet Normering Topinkomens. Tevens vraagt de fractie aan het college om niet passende inkomens in voorkomende gevallen expliciet bespreekbaar te maken of ter discussie te stellen in de gemeenteraad.

Van Hofwegen volgt tijdelijk Leo Koopal op, die de opdracht voor verregaande samenwerking in april terug gaf aan de gemeente. Hij heeft een contract tot december 2015. Daarnaast wordt nog een voormalige directeur van de sociale dienst nog doorbetaald sinds november 2013 tot september 2017 (99.000 euro per jaar). Ondanks ontbrekende cijfers ging de raad akkoord met de begroting van de IGSD/NoordWestGroep.

Op vingers getikt

Over het salaris zei wethouder Dieke Frantzen: ‘Een half jaar valt niet onder Wet Normering Topinkomens, die geldt pas bij een contract vanaf 18 maanden. Anders worden we op de vingers getikt.’

Machteloos en onbehaaglijk gevoel

Het college en de gemeenteraad hebben echter weinig invloed op de IGSD/NoordWestGroep. ‘Het is een gemeenschappelijke regeling met een eigen bestuur, dat een directeur aanstelt’, aldus wethouder  Frantzen. Wim Stapel: ‘Er bereiken ons berichten dat de administratie niet op orde is. Het lijkt een stuurloos schip. En dat is ernstig. De raad mag alleen budgetten goedkeuren en dat geeft ons een machteloos en onbehaaglijk gevoel. Daar willen we van af.’

Voorkomen

Frantzen: ‘We zitten er boven op. Het is een lastig en complex dossier’, gaf ze toe. ‘We willen graag dat het in goede banen komt. Daarom is er een interim-directeur aangesteld. Die komt half augustus met een rapport.’ De motie werd door een raadsmeerderheid ondersteund. Het doel is dat de raad eerder wordt ingelicht om in de toekomst te voorkomen dat een interim-manager zo’n salaris ontvangt.