Directeur Veldzicht over ontslagen: 'Procedure is integer en zuiver verlopen'

Balkbrug - De eerste berichten in de media klinken hard met termen als ‘ontslagen’ en ‘overtollig’ in relatie tot de 135 medewerkers van Veldzicht die op zoek moeten naar een andere werkplek.

Op de laatste dag van juni hebben zij te horen gekregen dat er vanaf 1 januari 2016 geen werk meer is voor hen binnen Veldzicht en waar in september nog eens 40 mensen duidelijkheid krijgen.

‘Deze grote groep medewerkers is boventallig verklaard’, legt woordvoerder Mirjam Kwint uit. ‘Veldzicht zit nu midden in een transitie om uiteindelijk een centrum te worden waar psychiatrische zorg aan vreemdelingen wordt geboden. Helaas is er in de toekomst niet voor iedereen werk binnen de nieuwe organisatie.’

Omscholing

De medewerkers die het slechte nieuws per post hebben ontvangen kunnen beroep doen op het sociaal plan dat is opgesteld. Dit plan biedt de optie van werk naar werk, maar dat kan op een ruime afstand van de huidige locatie en/of woonlocatie zijn, maar ook is het mogelijk om een omscholing te volgen. ‘Het sociaal plan is riant, maar toch is en blijft het confronterend wanneer je een brief in de bus krijgt waarin je hoort dat je boventallig bent’, vervolgt Mirjam Kwint. ‘Er is een langdurig proces aan de selectie voorafgegaan.’

'Integer en zuiver'

Dit wordt door algemeen directeur John Nijhuis bevestigd. ‘Ik realiseer me heel goed dat het een emotioneel en ingewikkeld proces is omdat het mensen en gezinnen raakt. Aan de andere kant is er de opdracht om een organisatie op poten te zetten en moeten we samen door dit proces heen. Om mensen daarin mee te nemen vind ik transparantie heel erg belangrijk en transparant zijn we steeds geweest. De Ondernemingsraad is in alle processen betrokken en heeft samen met onafhankelijke personen meegekeken met de afspiegeling, zodat deze controleerbaar plaatsvond. Ik kan met een gerust hart zeggen dat de procedure integer en zuiver is verlopen’, aldus John Nijhuis.

Hij heeft zich altijd ingespannen om 250 à 270 fte (fulltime equivalent) te behouden voor Veldzicht en lijkt nu zo’n 260 fte te realiseren. Vanwege het verlangen bij alle betrokken partijen om al voor de zomer duidelijkheid te krijgen over de toekomstige status is er voor gekozen dat alle medewerkers gelijktijdig de brief thuisgestuurd kregen. Vandaag zijn leidinggevenden paraat om nadere toelichting te geven.

Verschil

Voor de een is er de blijdschap van het behoud van de baan binnen Veldzicht, terwijl de ander teleurgesteld is. Dat dubbele gevoel is volgens medewerkers duidelijk merkbaar binnen de gangen van de instelling. ‘Je durft niet echt blij te zijn, want je weet dat anderen minder geluk hebben’, zegt een medewerker. ‘Bovendien weet je niet van iedereen of hij/zij mag blijven of uit moet zien naar een andere werkplek.’

Over het algemeen kan worden gesteld dat het naderende vertrek als zeer ingrijpend wordt beschouwd, maar dat het sociaal plan vele mogelijkheden biedt om elders werk te vinden. In principe geldt voor de boventallige medewerkers dat zij tot 31 december 2015 in een ‘vrijwillige’ fase zitten van werk naar werk, omscholing en dergelijke maar dat vervolgens de verplichte fase aantreedt.

Pas per afloop van die fase (30 juni 2017) zal er voor degenen die geen andere werkplek of functie hebben gevonden ontslag worden gevraagd.