Henk Hof verdedigt de leefbaarheid ‘an de Balk’

Balkbrug - De dorpen in het Vechtdal: met het gesteggel rondom de provinciale wegen en het behoud van de leefbaarheid hebben ze allemaal op hun eigen manier dezelfde problemen, uitdagingen en kansen.

‘Ja, we hebben wel genoeg meegemaakt de laatste jaren.’ Het is nogal een understatement van voorzitter Henk Hof van Plaatselijk Belang Balkbrug. Met de dreigende sluiting van TBS-kliniek Veldzicht, de voortslepende besluitvorming rond de N377, de bezuinigingen op het Heuveltjesbosbad en de bibliotheek, maar ook de nominatie van de Ommerschans voor de UNESCO-Werelderfgoedstatus waren er heel wat dossiers die de aandacht van Plaatselijk Belang opeisten. ‘Het is belangrijk dat de beleidsbepalers je kennen. ‘Hier, Balkbrug is er ook weer’, horen we vaak wanneer we bij een bijeenkomst binnenkomen.’

Noordelijke Variant

Hoewel Hof en zijn club er onder meer met 1100 handtekeningen van inwoners aan bijdroegen dat de provincie enkele jaren terug al het Balkenese plan voor een tunnel onder het kruispunt omarmde, staat dat nu mogelijk toch weer op losse schroeven. De oorzaak is een nieuw onderzoek naar de ‘Noordelijke Variant’, nota bene aangeslingerd door Hof zelf. ‘Een tijdje geleden kwam ik gedeputeerde Bert Boerman tegen en die vertelde mij dat met de huidige plannen het budget van 160 miljoen euro voor de N340 en N377 alweer met 45 miljoen wordt overschreden. Stel dat er dus nog weer 45 miljoen bezuinigd wordt op de plannen, dan blijft er maar weinig over. Dan gooi je een boel geld weg, maar los je niks op.’

Hof en de zijnen stuurden daarom een brief naar de Provinciale Statenleden met de vraag om de Noordelijke Variant nog eens te overwegen. ‘Het is al de derde coalitie die zich erover buigt, dus die mensen weten misschien lang niet alles van de voorgeschiedenis en de alternatieven. Dat plan wordt nu opnieuw nagerekend. Wij hebben altijd gezegd dat we de tunnel graag opgeven wanneer alsnog voor de Noordelijke Variant gekozen wordt, omdat dat voor alle partijen de beste oplossing is. De politiek wil er de vingers eigenlijk niet meer aan branden, maar als er genoeg maatschappelijke druk komt maken we een kans.’

In en rond Balkbrug spelen echter meer zaken die ervoor zorgen dat Henk Hof gemiddeld zo’n twintig uur per week aan Plaatselijk Belang kwijt is. Zo is er de nasleep van de verijdelde sluiting van Veldzicht, waartegen Balkbrug zich twee jaar geleden onder leiding van Plaatselijk Belang massaal verzette. Momenteel wordt de TBS-kliniek omgevormd tot psychiatrisch ziekenhuis voor vreemdelingen. ‘Dat loopt allemaal volgens de afspraken die destijds gemaakt zijn. Plaatselijk Belang maakt deel uit van een klankbordgroep, die regelmatig overlegt met de directie van Veldzicht. Zo wordt er voorlichting op scholen gegeven om de kinderen er op voor te bereiden dat er op straat wel iets kan veranderen. Met alle respect uiteraard, maar de kinderen kunnen straks mensen tegenkomen die er anders uitzien en geen Nederlands spreken.’

Uitstraling

Ook bij de nominatie van de Ommerschans tot kandidaat voor de UNESCO-Werelderfgoed had Plaatselijk Belang een vinger in de pap. Waar de omgeving aanvankelijk nogal sceptisch was over de speciale status voor de voormalige armenkolonie, zijn de rijen inmiddels gesloten met de gemeentebesturen, PB Vinkenbuurt, de Vereniging Ommerschans en LTO. Het gebied waar het om gaat is ingeperkt tot de zone die nu al ‘beschermd dorpsgezicht’ is. ‘Met het huidige plan is iedereen het eens en dit wordt ingebracht in de Stuurgroep. De ontwikkelingsmogelijkheden voor boeren zijn niet in het geding en wanneer er zo’n bordje van UNESCO staat geeft dat toch wat extra uitstraling aan Balkbrug.’

Meer in het algemeen staat het behoud van de leefbaarheid hoog op de agenda bij Plaatselijk Belang. Zo is het volgens Hof een goede ontwikkeling dat er glasvezel in het buitengebied komt, maar ook dat er plannen zijn voor de bouw van vijftien appartementen op het Achterveld, het braakliggende terrein achter de supermarkt. ‘Het zou mooi zijn wanneer op de benedenverdieping een klein winkelcentrum kan komen. Hier wordt achter de schermen aan gewerkt. Dan is het wel van belang dat de mensen hun spullen ook in Balkbrug kopen.’

Dorpsgezindheid

Met die dorpsgezindheid zit het volgens Hof echter wel goed, zo bleek bijvoorbeeld ook uit het onlangs gehouden ‘Dorpsgesprek’ op initiatief van de Facebookgroep De Bruggenbouwers, waar meer dan 200 Balkenezen aan meededen.

‘De gesprekken gingen over zaken die van belang zijn voor Balkbrug. De uitkomsten worden nu geïnventariseerd, maar duidelijk werd in ieder geval dat Veldzicht en de sportvoorzieningen erg belangrijk zijn voor de inwoners. En kom ze ook niet aan het Heuveltjesbosbad, want dan komt Balkbrug in opstand.’

Door Erwin Dijk