Echtelieden coalitie Staphorst steggelen

Staphorst – Het verstandshuwelijk dat de coalitie in Staphorst is, wordt er niet gezelliger op nu CDA-fractievoorzitter Jacob Spiker publiekelijk ChristenUnie-collega Dik Vedder op zijn nummer zet.

‘Het lijkt er bij voortduring op dat Vedder wil afrekenen met frustraties uit het verleden’, schrijft Spiker op de lokale CDA-website.

Achtergrond van de stekeligheden is het gedoe rondom de ambtenaren Ruimtelijke Ordening. Volgens een aantal burgers is het een zooitje op de afdeling, maar dat niet alleen, de gemeentelijke medewerkers zouden ook niet-integer handelen. RTV Oost en de Meppeler Courant besteedden er aandacht aan en door de commotie deed gemeentesecretaris Patrick Rossen intern onderzoek, dat hij extern liet toetsen. Conclusies: er zijn fouten gemaakt en het kan allemaal stukken beter, maar van niet-integer handelen is geen sprake.

De ChristenUnie - met SGP en CDA in de coalitie in Staphorst - en ook de PvdA zijn niet tevreden. Ze vinden een eigen onderzoek, zelfs als het extern is getoetst, onvoldoende. De slager keurt zijn eigen vlees, zo redeneren ze. Deze partijen zien graag een onafhankelijk extern onderzoek. Alleen zo wordt het vertrouwen tussen burger en bestuur hersteld, denken ze.

CDA en SGP willen dit onderzoek niet. Deze partijen wijzen erop dat er een interne procedure loopt om RO-beleid gemakkelijker en vooral ook efficiënter te laten plaatsvinden. Ook sprak de coalitie af een Task Force Ruimtelijke Ordening in te stellen. Daarin zitten de woordvoerders RO, de wethouder RO en ambtenaren die samen af moeten stemmen wat er niet goed ging en hoe het beter kan.

Het zorgt voor spanningen. Vedder wil transparantie, de overige coalitiepartijen vinden dat genoeg is aangetoond dat niet-integer handelen niet aan de orde is en dat je naar de toekomst moet kijken. Er gebeurt immers al veel om zaken te verbeteren. ‘De burgers worden niet beter van nog een onderzoek, maar hebben vooral baat bij een betere praktijk’, aldus CDA-fractievoorzitter Jacob Spiker. ‘Volgens ons is voldoende bevestigd dat de ambtenaren integer zijn. Daar hebben we geen extra onderzoek voor nodig.’

Ook het OM doet na een aangifte onderzoek naar vermeende strafbare feiten, mogelijk gepleegd door ambtenaren. Na de zomer komen de conclusies.
Spiker lijkt klaar te zijn met het gehamer van Vedder op een extern onderzoek. ‘Het lijkt er bij voortduring op dat Vedder wil afrekenen met frustraties uit het verleden. Wanneer je buiten de boot valt, moet je dat accepteren. De vorige raadsperiode stelde de CU zich niet altijd constructief op, daar zullen we geen onderzoek naar doen. We hebben nu een nieuwe raadsperiode met een college dat recht doet aan de verkiezingsuitslag. Daar maakt de CU deel vanuit, dat wordt niet anders door een paar ongelukkige en tegenstrijdige uitspraken van de CU-fractievoorzitter’, bitst Spiker.

Achtergrond van deze opmerking is het feit dat in 2010, na de toenmalige verkiezingen, de CU buiten de boot viel bij de collegeonderhandelingen. Dit zorgde voor een knallende ruzie tussen de voormalige coalitievrienden SGP, CDA en CU. Deze laatste voelde zich belazerd. In die ‘regeerperiode’ kwam het ook niet meer goed. Het is geen geheim dat Vedder vindt dat veel van de vermeende wanpraktijken dateren van de vorige coalitieperiode en dat zijn coalitiegenoten daarom geen onderzoek willen.