Naobuur loopt tegen zorgmuur op

Vledder - Vier maanden na de start van het pilotproject Naobuur in Vledder maken de initiatiefnemers zich zorgen over het welslagen van het project.

Op het gebied van Welzijn is er niet zoveel aan de hand, maar op het gebied van Zorg moeten nog de nodige stappen gezet worden. Alleen dan kan er over ruim een jaar een goed beeld gegeven worden of Naobuur daadwerkelijk iets toevoegt.

Dorpsbelang Vledder is initiatiefnemer van het project Naobuur dat begin april dit jaar is gestart. Het is een uitvloeisel van een brede discussie over het kunnen blijven wonen in de dorpen als de afhankelijkheid van anderen toeneemt. 

Het gevolg is, dat de individuele burger en de vrijwilligersorganisaties meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Omdat volgens Dorpsbelang de samenhang tussen zorg en welzijn beter georganiseerd kan en moet worden, is in de bibliotheek in Vledder een laagdrempelige ontmoetingsplek en informatiemogelijkheid gecreëerd voor alle inwoners en vooral ook voor alle vrijwilligersactiviteiten op het terrein van welzijn en zorg. Naobuur is bedoeld voor iedereen, jong of oud, inwoner van Vledder, Vledderveen, Frederiksoord, Wilhelminaoord, Nijensleek, Doldersum, Zorgvlied/Wateren/Oude Willem. 

Welzijn

Op het gebied van Welzijn loopt het project inmiddels als een trein. Zo vormen tien vrijwilligers klussenteams die kleine klussen uitvoeren voor mensen die hulp kunnen gebruiken. Verder is er elke maandag een koffieochtend waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Er zijn rolstoelpools opgezet in Wilhelminaoord en Vledder. In Naobuur en in De Menning zijn er rolstoelen beschikbaar voor inwoners (of toeristen), die voor enkele dagen/weken een rolstoel nodig hebben.

Verder kunnen mensen die bijvoorbeeld een afspraak hebben in het ziekenhuis maar geen vervoer een beroep doen op een vrijwillige chauffeur. ‘Het aantal aanvragen voor ‘vraag en actie’ groeit’, zo zegt Tini Sanders. ‘Dan moet je dus bijvoorbeeld denken aan hulpvragen op het gebied van ICT. Vragen over het gebruik van de mobiele telefoon, tablet of computer. 

Maar dus ook vragen van mensen met een vervoersprobleem voor doktersbezoek.’ Ook is er op vrijdagochtend een ‘breicafé’ waarbij ontmoeting centraal staat en is er vanaf 22 september op dinsdagavond een inloopuur voor mensen iets willen weten over hun tablet, laptop of mobiele telefoon. 

Regie houden

Op het gebied van Zorg moet er volgens Tini Sanders en Henk Idserda van Naobuur nog wel heel wat gebeuren. Korte verbinding met de professionele zorgorganisaties zou voordelen moeten opleveren. Maar daar stokt het volgens beide mannen. ‘We zijn bijna zes maanden verder en er is na de start van de pilot op het gebied van Zorg niets gebeurd. Vooraf was gedacht dat bijvoorbeeld wijkverpleegkundige Gea Heeling bij indicatiestellingen een verbindende rol zou gaan spelen tussen de verschillende organisaties, maar daar gaat het mis. Korte verbinding met de professionele organisaties is echt nodig. Verbindingen leggen met de lokaal werkenden thuiszorgorganisaties, met de wijkverpleegkundige, met welzijnswerkers. De hulpvrager centraal stellen, niet de wijze van financiering. De gemeente Westerveld blijft echter centraal aan de knoppen draaien en de regie houden. En daar gaat het dus mis. En waarom? Geen idee, maar wanneer de gemeente de informatie niet overdraagt, dan mislukt de pilot zeker.’

De vrijwilligers achter Naobuur hopen dat op het gebied van Zorg toch nog een slag gemaakt kan worden. 

Maar dat moet dan wel snel gebeuren. De pilot eindigt op 1 oktober 2016 en dan moet ook duidelijk zijn of Naobuur op het gebied van Zorg eenzelfde rol van betekenis kan spelen als voor Welzijn.