Geheime stukken toch openbaar

Staphorst – Het college van B en W van Staphorst vond aanvankelijk dat het zogeheten feitenrelaas van het interne onderzoek naar sjoemelende ambtenaren onder de pet moest blijven.

De gemeenteraad was het hiermee eens, maar nu maakt de gemeente het onderzoek - waarschijnlijk - toch openbaar. Dat is een ommezwaai.

B en W stellen de openbaarmaking voor aan de gemeenteraad. De kans dat het onderzoek met alles erop en eraan wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website is groot. De gemeenteraad vindt zelf namelijk ook dat er goede redenen zijn de geheimhouding eraf te halen, staat in de stukken. Een gezamenlijk voorstel dus, ondertekend door de griffier en de burgemeester.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 6 oktober wordt over dit zeer gevoelige onderwerp gesproken. Overigens liggen er ook al drie bezwaarschriften bij de commissie voor de bezwaarschriften van burgers die vinden dat ze recht hebben op transparantie.

Het waren deze burgers die naar eigen zeggen slachtoffer waren van de in hun ogen sjoemelende ambtenaren. Ook zij kregen tot hun verbijstering de stukken niet te zien, hoewel ze zelf aanleiding waren voor het onderzoek.

Als de raad besluit de geheimhouding eraf te halen, krijgen ook zij de stukken en kan hun bezwaar van tafel. Dit voorstel heeft alles te maken met een kwestie die Staphorst al het hele jaar in haar greep heeft. Het was RTV Oost die begin dit jaar begon met een serie uitzendingen over burgers die zwaar gedupeerd zouden zijn door Staphorster ambtenaren die het niet zo nauw nemen met de regels. Het gaat allemaal om zaken die te maken hebben het ruimtelijke ordening, zoals bestemmingsplannen.

Wanhopig

Bestemmingsplankaarten zouden vervalst zijn, bestemmingen wijzigden plotseling, waardoor burgers totaal de kluts kwijtraakten en er enorme ruzies ontstonden in de buurt. Dingen die eerst niet mochten, konden later plots wel en omgekeerd. Ambtenaren zouden als koninkjes heersen en zich weinig aantrekken van de regels.

RTV Oost bezocht drie gezinnen en de motorsportvereniging AMBC. De families zijn wanhopig door het gedrag van ambtenaren die zouden liegen en bedriegen, althans zo luiden de aantijgingen. Ze kunnen geen kant meer op. Er zouden veel meer van dit soort gevallen zijn langs de Streek.

Naar aanleiding hiervan besloot toenmalig burgemeester Joop Alssema een intern onderzoek te laten doen door gemeentesecretaris Patrick Rossen. Rossen keek naar deze vier zaken en de rol van de ambtenaren. Hij liet het onderzoek uitgebreid toetsen door de voorzitter van de Zwolse Rekenkamercommissie, om zo voor onafhankelijkheid te zorgen.

De conclusies: er waren zeker fouten gemaakt, maar van ambtenaren die bewust de zaak hadden verziekt, was geen sprake. Een samenvatting van de bevindingen plaatste Staphorst op internet, maar het feitenrelaas, alles met naam en toenaam genoemd, niet. Dat zou de privacy van betrokkenen schaden. Nu gebeurt dat - vrijwel zeker - dus toch.

Onafhankelijk

Er zijn stemmen binnen de gemeenteraad van Staphorst die vinden dat het niet mag blijven bij een intern onderzoek - dat weliswaar een externe toets kreeg - maar dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen, gedaan door een externe partij. Iedereen weet volgens deze raadsleden wel dat er veel meer van die onverkwikkelijke dossiers liggen. De meerderheid van de gemeenteraad wil dit niet.

Lees ook: Burgers eisen openheid van Staphorst en Vedder wil onafhankelijk onderzoek naar integriteit ambtenaren en Getroffen burgers: onderzoek is 'slappe hap'