Sociale Dienst blijft raad zorgen baren

Steenwijk – De raadsleden maken zich grote zorgen over de financiële situatie van de gemeente Steenwijkerland.

Er zijn nog veel onzekerheden, waardoor het huidige gemeten totale tekort van € 738.000,- hoger kan uitvallen, zo blijkt uit de discussie tijdens de politieke markt afgelopen dinsdag.
Met name de kosten van de al veelbesproken Intergemeentelijke Sociale Dienst (IGSD) Steenwijkerland/Westerveld en de verregaande samenwerking met NoordWestGroep. De affaire IGSD/NoordWestGroep kost de gemeente Steenwijkerland zeker een miljoen euro. Daar bovenop heeft de NoordWestGroep een tekort van 500.000 euro.

Vertrek

De op non-actief gestelde directeur Henk Nijmeijer wordt nog tot en met 2017 doorbetaald en dat komt neer op een extra bedrag van zes ton. De gemeente Westerveld wil hier niet aan meebetalen, omdat Steenwijkerland de nieuwe formule had bedacht. De insteek was een verregaande vorm van samenwerking te bereiken tussen NoordWestGroep en de IGSD om met name (overhead)kosten te beperken. De nieuwe directeur-bestuurder Leo Koopal wist niet het ‘noodzakelijke draagvlak’ te creëren en hij lag overhoop met de managementteams van zowel NWG als IGSD. Gevolg: hij vertrok, zoals eerder Dianne Kortschot uit Arnhem ook al te licht bevonden. Ook hiermee is enkele tonnen extra gemoeid geweest, nog los van de externe rapportages die zijn uitgevoerd.

Grote zorgen

De IGSD krijgt daarentegen wel meer werk te verstouwen. Want het aantal mensen met een uitkering neemt toe en die moeten worden geholpen. Hiervoor zijn ook externe krachten nodig, die geld kosten. ‘Al met al praten we over 1,5 miljoen euro aan extra kosten. Dat is erg veel geld. En dat vraag om een goede toelichting, want de jaarrekening van de IGSD is nog niet klaar. Dat baart ons grote zorgen’, aldus Jan Willem van Dalen (D66).

Onrust

Ook andere raadsleden zijn bezorgd. ‘Het gaat om mensen die daar werken. Er is onrust. Zorg dat het eens een keer de goede kant op gaat’, aldus PvdA’er Frits Hoekstra. Marcel Scheringa (ChristenUnie): ‘Het gat is enorm. Ik heb het gevoel dat we geen grip meer hebben op deze organisatie. Telkens mislukt het. Hoe zit het college daar boven op?’

Terugdringen

Wethouder Wim Brus is ook niet tevreden over de gang van zaken bij de IGSD. 'Het jeukt ons ook. Maar er komt grip op de zaak.' In januari 2016 komt de IGSD met een plan van aanpak met als doel het te hoge werkloosheidscijfer terug te dringen. Want de hogere uitgaven voor de Wet Werk en Bijstand (€ 690.000,-) is een grote tegenvaller.

Huishoudelijke hulpen

De gemeente moet nog afwachten hoe de cijfers van jeugdzorg en WMO uitvallen. 'Cijfers over een groot deel van 2015 laten nog op zich wachten.' Er is een voordeel van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van € 545.000,- omdat er minder aanvragen voor woningaanpassingen en vervoersmiddelen zijn. 'Hebben we er wel goed aan gedaan om zo snel de huishoudelijke hulpen te ontslaan? Zorg ervoor dat het geld voor deze mensen wordt ingezet. Niet direct, maar om in hun zelfstandigheid te helpen', aldus VVD'er Wim Stapel.

Addertje

Het grootste voordeel is de lagere rentelasten van € 665.000,-. De gemeente hoeft geen rentelasten over kortlopende leningen te betalen. Hier kan een addertje onder het gras schuilen. 'Want het kan ook de andere kant op gaan en een min worden', waarschuwt Stapel.