Laatste 'oud-tbs'er' uit Veldzicht vertrokken

Balkbrug - Een periode van bijna 90 jaar tbs-kliniek in Balkbrug is ten einde. Vlak voor de kerstdagen is de laatste 'oud-tbs-patiënt' uit FPC Veldzicht vertrokken naar de Oostvaarderskliniek in Almere.

Daarmee heeft Veldzicht geen ‘oud’- tbs-patiëntenmeer vanuit de reguliere tbs-behandeling en zijn alle 220 ‘oud’-tbs-patiënten over- dan wel uitgeplaatst.

Eerder die week werd de derde en daarmee de laatste van dertien afdelingen voor een nieuwe patiëntgroep geopend. Daarmee heeft Veldzicht nu alle nieuwe patiëntgroepen in huis. In totaal kunnen ongeveer 130 patiënten in Veldzicht worden behandeld.

Transculturele psychiatrie

Veldzicht behoudt weliswaar patiëntgroepen met tbs, maar is geen volledige tbs-kliniek meer waar alléén tbs-patiënten behandeld worden. Vanaf 1 januari is Veldzicht een centrum waar vanuit de transculturele(forensische) psychiatrie met name vreemdelingen worden behandeld. Nijhuis zegt hierover: 'Ik ben enorm trots op alle medewerkers die hebben meegeholpen aan de transitie van Veldzicht om te komen tot de organisatie die we zijn. We staan nu voor de opdracht om Veldzicht door te ontwikkelen als centrum waar ruimte is voor patiënten die zeer intensieve behandeling en beveiliging nodig hebben, maar ook voor vrijwillige opnames, en dat alles binnen de transculturele psychiatrie. Ik geef met een dankbaar en tevreden gevoel het stokje eind januari door aan de nieuwe directie van Veldzicht.'

Vertrek medewerkers

Naast het aantal patiënten krimpt het aantal medewerkers vanaf 1 januari van ongeveer 430 fte naar 260 fte. Wel komen er tijdelijke krachten om onder andere de overgang van werkzaamheden soepel te laten verlopen. Overtallige medewerkers ronden deze week hun laatste werkzaamheden af, zij nemen afscheid van de patiënten, hun collega’s en van Veldzicht als tbs-kliniek. Zij komen in een ‘administratieve organisatie’ van het hoofdkantoor van DJI en worden begeleid in de zoektocht naar ander werk.

De succesvolle afronding van deze transitie is mede te danken aan de inzet van het personeel in het afgelopen jaar, zegt Nijhuis: 'We hebben met elkaar enorm hard gewerkt om de nieuwe patiëntgroepen in Veldzicht te ontvangen en om de reorganisatie te voltooien. Daarmee staat weliswaar de structuur van de organisatie en hebben maar liefst dertien patiëntgroepen een plek, maar we hebben helaas ook afscheid moeten nemen van een groot aantal medewerkers.'

Roerige tijden

Veldzicht, patiënten en medewerkers hebben roerige tijden achter de rug. Deze begonnen in 2013 toen toenmalig staatssecretaris Teeven bezuinigen moest doorvoeren en met zijn Masterplan kwam. Vanuit het Masterplan stond Veldzicht op de nominatie om gesloten te worden. Na verzet en protest door medewerkers, het dorp Balkbrug en de politiek in Overijssel werd in het herfstakkoord besloten dat Veldzicht open mocht blijven vanwege de krappe werkgelegenheid in de regio. Voorwaarden waren onder andere dat er voor 25 miljoen euro andere doelgroepen dan de toenmalige ‘reguliere’ tbs-patiënten in Veldzicht behandeld moesten worden en dat dit -als gevolg van de 25 miljoen- met minder medewerkers dan voorheen moest worden uitgevoerd. De bijna twee jaar die daarop volgden, met de transitie van de tbs-kliniek naar een transcultureel psychiatrisch centrum is wederom een heftige periode geweest, maar deze is vóór 2016 afgerond.

Vanaf 1 januari 2016 behandelt centrum voor transculturele psychiatrie Veldzicht:

  • tbs- patiënten die intensieve zorg en begeleiding nodig hebben (ICU/Intensive Care Unit)
  • ongewenst vreemdelingen met tbs
  • vreemdelingen in de strafrechtketen (VRIS)
  • vrijwillige opname van patiënten vanuit een asielzoekerscentrum/het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers of vanuit de illegaliteit
  • bestuursrechtelijke vreemdelingen vanuit een bewaringscentrum
  • patiënten met een rechterlijke machtiging of in bewaringsstelling (gedwongen opname) vanuit ggz, COA of vanuit illegaliteit
  • patiënten vanuit de overige forensische zorg (OFZ).

MEER LEZEN?
Mis niets van het nieuws uit Meppel en omgeving!