Raad stelt voorwaarden aan veiligheid rond azc

Meppel – Verbeteringen van de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid rond het toekomstige asielzoekerscentrum moeten tot in de puntjes geregeld zijn in de bestuursovereenkomst met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Alleen als het Meppeler College en het COA extra maatregelen treffen op het gebied van veiligheid, wil de gemeenteraad instemmen met de vestiging van een azc aan de Steenwijkerstraatweg. Om de omstreden locatiekeuze goed voor te bereiden, stelde de Meppeler politiek de raadsvergadering over het azc één week uit.

Terwijl een groepje demonstranten buiten hun leuzen tegen de komst van het azc riepen, ventileerden in de bomvolle maar ordelijke raadzaal, zes insprekers hun verontwaardiging en zorgen. Vooral de plek waar het asielzoekerscentrum zou moeten verrijzen, jaagt bewoners en ondernemers in de gordijnen. Het Meppeler College en het COA hebben een perceel van vijf hectare gemeentelijke grond aan de Steenwijkerstraatweg op het oog als azc-locatie.

Woningbouw

De insprekers begrepen in de loop van de donderdagavond dat de locatie Steenwijkerstraatweg nu al de voorkeur heeft van een krappe raadsmeerderheid. ChristenUnie, VVD en PvdA gaan mee in de keuze van college en het COA voor de Steenwijkerstraatweg. Aan het enige echte alternatief, de locatie aan de Bremenbergweg (bij de rotonde Handelsweg) kleeft volgens die drie coalitiefracties grote economische schade voor de gemeente Meppel. De CU-fractie wees op de financiële risico’s van een azc aan de Bremenbergweg. 

Dinie Veld-Vonk (PvdA) waarschuwde dat dan ook de nieuwbouw van huurwoningen stil valt. Niet verder bouwen in Nieuwveense Landen gaat ten koste van de groei van Meppel en zijn voorzieningen niet in stand te houden. ‘Met een andere optie dan de Steenwijkerstraatweg gaan we niet akkoord,’ aldus fractievoorzitter Frank Perquin (VVD).

De CDA-fractie was donderdagavond veel minder stellig. Fractieleidster Sandra Wolvekamp stelde één week uitstel voor om de afweging tussen de twee locaties nogmaals te maken. Oppositiepartijen SteM, GroenLinks, SP en D66 namen niet zomaar afscheid van de locatie Bremenbergweg. Deze locatie zou volgens de oppositie veel beter bereikbaar zijn en op kleinere afstand van voorzieningen liggen. Bovendien wonen er minder Meppelers direct rond de locatie tegenover Oevers E.

Op het vlak van veiligheid kregen de insprekers wel gehoor bij alle fracties. Bert Kunnen (CU): Er moet in het azc voldoende begeleiding zijn bij de integratie en het leren van onze normen, waarden en cultuur. GroenLinks wees op de veiligheid op het fietspad langs de Steenwijkerstraatweg. Auto’s rijden met tachtig kilometer voorbij, het is geen weg waar je ouders met kleine kinderen langs wilt zien fietsen. Ook Xander Topma vond dat de wethouder met harde toezeggingen moest komen over meer verlichting, het aanpassen van de snelheid en kappen van bosschages. ‘De fysieke en sociale veiligheid moeten vertaald worden in concrete maatregelen,’ vond ook Dinie Veld (PvdA). Wethouder Gert Stam beklemtoonde dat het college de veiligheid net zo belangrijk vindt als de gemeenteraad. ‘In onderhandeling met het COA stellen we daarover onze voorwaarden, anders tekenen we geen overeenkomst en geven we geen omgevingsvergunning af,’ sprak Stam.

Asielzoekers moeten te horen krijgen hoe zij zich in Nederland gedragen jegens vrouwen, christenen, homo’s en joods erfgoed. Hun veiligheid gaat niet ten kosten van de veiligheid van Meppelers.’

De VVD-fractie vond dat voornemen van de wethouder niet ferm genoeg. Frank Perquin kondigde een motie aan met de opdracht de veiligheid, handhaving van de openbare orde ‘tot achter de komma te regelen’. De PvdA-fractie sloot zich daar bij aan. D66 en Sterk Meppel willen vooraf ‘harde garanties en zekerheden’. Veldhorst:
‘Anders moeten we maar gokken op de goede afloop van het overleg met het COA.’