Omwonenden Ruinerweg komen in actie tegen azc

Echten – Omwonenden van Recreatiecentrum Van Harte vragen morgen voorafgaand aan de vergadering van de gemeenteraad aandacht voor de mogelijke komst van asielzoekers. Maandagmiddag sprak een delegatie omwonenden met twee provinciale statenleden.

De mogelijke komst van twee- tot misschien wel vijfhonderd asielzoekers naar het recreatiecentrum aan de Ruinerweg in Echten, houdt de gemoederen flink bezig. In de kantine van stoeterij Gaesbeek aan de Ruinerweg werd in gezamenlijkheid een lijst met argumenten opgesteld, waarom er geen asielzoekerscentrum op die locatie moet komen.

Rug tegen de muur

De omwonenden voelen zich met de rug tegen de muur gezet en vrezen niet alleen voor de veiligheid in het gebied, maar ook economische schade. ‘Waar kunnen wij geleden schade straks verhalen’, vraagt Mieke Zoetelief zich af. Zelf heeft ze het nu razend druk met het paardenpension. ‘Maar ik heb nu al een paar mensen gesproken die niet meer komen als er een azc in de buurt is’, aldus Zoetelief.

Toeristen

Sowieso wordt de vraag opgeworpen wie er straks nog voor kiest om in Echten op vakantie te gaan, met de wetenschap dat er misschien wel een azc met vijfhonderd bewoners gehuisvest is. ‘Het heeft zeker effect op de ondernemers in de buurt, waarvan er vele leven van recreatie en toerisme. En iedereen loopt, fietst en speelt in het bos’, wordt opgemerkt door een andere omwonende.

De PVV-statenleden Harry Bronts en Bert Vorenkamp luisteren aandachtig naar wat de twintig aanwezigen te vertellen hebben. Over de zorgen dat alles al in kannen en kruiken is, wat voor asielzoekers er komen en over de mogelijkheid dat binnen een gemeente meerdere locaties worden ingericht voor kleinere groepen vluchtelingen.

Vastlopen

‘Er staat genoeg leeg hier’, wordt geroepen. ‘Wij geven alleen advies. We zijn gebeld door omwonenden omdat ze vastlopen bij de gemeente. Ze vinden dat hun bezwaren onder de tafel worden geveegd’, aldus Harry Bronts. ‘Ze zijn vooral bang voor het bos. Ik heb daar geen mening over, want ik ken het niet.’

Tussendoor wordt geregeld dat PVV-fractievoorzitter Nico Uppelschoten het woord donderdagavond namens de omwonenden zal voeren. ‘En we kunnen in Provinciale Staten de vraag opwerpen of dit de weg is die we willen gaan’, zegt Bronts.

Vanuit de groep wordt opgemerkt dat er aardig wat psychische druk op de omwonenden ligt. De veiligheid van het vee wordt genoemd, evenals de gevaarlijke Ruinerweg en de belasting op de natuur zelf. ‘Hoe denkt de gemeente de veiligheid te kunnen garanderen?’ ‘Daar is het COA voor verantwoordelijk, en de politie’, antwoordt Bert Vorenkamp.

Provoceren

Voordat de groep de twee statenleden de locatie Van Harte laat zien, keurig aan de achterkant zonder te provoceren, wordt opgemerkt dat er meer mensen uit het dorp bij de actie moeten worden betrokken. ‘Kan Geert Wilders niet hier naartoe komen’, wordt nog gevraagd. ‘Hij heeft toegezegd naar Drenthe te komen.’

De beide statenleden glimlachen. ‘Hij kan wel op een ander moment komen, maar op het laatste moment een bezoek plannen, gaat niet.’ Uitgelegd wordt hoe dat met de beveiliging werkt. ‘Maar ik denk dat hij dolgraag wil’, zegt Bronts. De aanwezige bewoners laten duidelijk weten geen harde actie te gaan voeren, zoals elders in het land wel eens gebeurt. Maar een ludieke actie in het gemeentehuis moet niet worden uitgesloten.