'Je kunt beter zakendoen met Russen'

Staphorst – De rechter heeft gesproken. Recyle-ondernemer Albert Talen mag een stuk van de Westerparallelweg niet meer volstorten met afval. Talen is erg teleurgesteld. 'Ik doe nooit meer zaken met de overheid. Je kunt beter zakendoen met de Russen.'

De rechter bepaalde dat Albert Talen geen afval meer op de weg mag storten. De weg is eigendom van de gemeente. Hierin volgt de rechter het standpunt van de gemeente. De weg moet binnen vijf dagen leeg en schoon zijn. Talen mag geen inbreuk meer maken op het eigendomsrecht van de gemeente. Als hij zich niet aan de uitspraak houdt, kost dit hem 10.000 euro per dag.

Wethouder Bert Krale: ‘We zijn tevreden met de uitspraak. De rechter heeft bevestigd dat wij als eigenaar van de weg zeggenschap over de weg hebben en Talen Recycling niet.'

Grondruil

De gemeente Staphorst kocht van recycle-ondernemer Albert Talen grond om de tot dan toe doodlopende Westerparallelweg door te trekken en Talen zou in ruil daarvoor via een grondruil een braakliggend perceel naast zijn bedrijf overnemen. Dit speelde allemaal dik twee jaar geleden. De weg was altijd zijn bedrijfsterrein. Talen Recycling is een ‘zwaar’ bedrijf en heeft een provinciale vergunning nodig. Volgens Talen lieten de gemeente en hij bij de notaris een contract opstellen waarin stond dat Staphorst hem maximaal zou helpen om de provinciale vergunningen voor het nieuwe perceel te krijgen. Het liep spaak. Volgens Talen doordat de gemeente haar afspraken niet nakwam. Om die reden stortte hij tot drie keer toe de Westerparallelweg - dat was eerder zijn bedrijfsterrein - vol met afval. De gemeente ruimde dat op, op kosten van Talen. Volgens de gemeente loopt de inning van het dat geld- het zou gaan om 20 cent per kilo - nu.

Rechter

Voordat Talen de weg voor de vierde keer vol zou storten, besloten de kemphanen naar de rechter te stappen. Dat was eind vorig jaar. Wethouder Krale: ‘Talen bleef zeggen dat hij afval op de weg mocht storten. Op deze manier hebben we duidelijkheid gekregen voor zowel de gemeente als de heer Talen. Als het gaat om het indienden van een vergunbare aanvraag bij de provincie Overijssel hebben wij nogmaals gezegd daar volop aan mee te werken. De gemeente heeft al veel stukken aangereikt op het onderdeel milieu. Mochten er nog milieustukken nodig zijn, dan neemt de gemeente daarvan de kosten voor haar rekening. Talen moet zelf voor indiening van stukken op het bouwkundige vlak zorgdragen.’

Albert Talen, eigenaar van Talen Recycling is vreselijk teleurgesteld over de uitspraak van rechter. Hij houdt zich er wel aan. Moet wel. 'Dit is een grote teleurstelling, omdat de provincie Overijssel eerder verklaarde dat ik de weg wel mag gebruiken, de gemeente Staphorst betwistte dat altijd.'

Talen zegt dat een eerdere rechter verklaarde dat hij het deel van de Westerparallelweg waar het om gaat, wél mocht behouden, totdat de hele vergunningprocedure geregeld zou zijn. Hij vindt het ook gek dat provincie en gemeente elkaar tegenspreken. 'Wie moet je nog geloven in dit land. Ik doe nooit meer zaken met een overheid. Je kunt beter zakendoen met de Russen.'

Onderzoek

Albert Talen onderzoekt samen met zijn advocaat wat hij kan doen tegen deze uitspraak die funest voor hem is. De ondernemer die al ruim twee jaar vecht tegen de gemeente, zegt dat hij het financieel niet lang meer volhoudt. 'We staan nu al bijna helemaal stil. Ik kan namelijk een derde van mijn terrein niet gebruiken en dat al jaren. Dat kost heel veel geld.'

Albert Talen vermoedt de gemeente Staphorst hem doelbewust kapot probeert te maken. 'Ze gaan net zolang door tot ik failliet ben. Het lijkt erop dat dit gaat lukken. Als dat gebeurt zijn ze nog niet klaar met mij.' Wethouder Bert Krale van Staphorst staat te kijken van deze uitspraak. 'Natuurlijk willen we dat niet. We hopen ook voor hem op een goed lopend bedrijf, maar hij moet zich wel aan de spelregels houden.'