Raad beslist over locatie azc Meppel

Meppel - In 2017 komt er een azc in Meppel. De gemeenteraad beslist vanavond over waar dat azc moet komen te staan. Vooralsnog is het rustig rond het Stadhuis. Negen inwoners hebben hun ernstige zorgen geuit tijdens de raadsvergadering.

De politie is aanwezig bij de raadsvergadering. Er zijn enkele tientallen demonstranten aanwezig, gewapend met spandoeken. 

In 2017 komt er een azc in Meppel. Het asielzoekerscentrum blijft er maximaal 5 jaar, en biedt ruimte aan ten hoogste zeshonderd asielzoekers.

De VVD heeft samen met de ChristenUnie een motie aangekondigd, waarin zij een groot aantal harde voorwaarden stellen over de veiligheid.

De oppositie wijst een azc aan de Steenwijkerstraatweg af, en heeft een voorkeur voor Bremenbergweg. Daarover vroeg het CDA twee weken terug bedenktijd. Het wordt ondenkbaar geacht dat CDA met de oppositie in zee gaat en tegen collegevoorstel zou stemmen. CDA benadrukt een grondige afweging te willen maken.

Negatieve reacties omwonenden

Negen inwoners hebben vanavond gebruik gemaakt van het spreekrecht. Als eerste kwam campingeigenaar Jap Koop de Wolde aan de beurt. Hij vreest door de komst van het azc aan de Steenwijkerstraatweg negatieve ontwikkelingen voor zijn camping. En dat terwijl de gemeente recreatie en toerisme tot speerpunt van beleid heeft gemaakt.

De Kikkerij is de enige camping binnen de gemeentegrenzen van Meppel met 6500 overnachtingen per jaar. De verwachting van Koop de Wolde is dat de bezettingsgraad de komende vijf tot tien jaar met veertig procent daalt, een onkostenpost van 350.000 euro. Welk bedrijf overleeft dit?

Hij hield de raad voor de economische nadelen voor ondernemers nadrukkelijk in de overwegingen mee te nemen.

Dennis Erberveld betoogde namens zijn ouders dat een verpachting van restaurant De Drie Kalkovens de komende jaren niet aantrekkelijk is vanwege de nabijheid van het azc. Zijn vader Leo was van plan met pensioen te gaan, maar hij moet zijn plannen wijzigen.

Bewoners Bunskamp unaniem tegen

De heer Bolhuis maakte namens de bewoners woonschepenhaven De Bunskamp duidelijk dat zij unaniem tegen de komst van het azc zijn. De locatie aan de Bremenbergweg is volgens hem qua bereikbaarheid en verkeersveiligheid een stuk gunstiger Aan het begin van de raadsvergadering deelde burgemeester Jan Westmaas mee dat een aantal fracties moties heeft aangekondigd. Terwijl de insprekers hun betogen houden in de raadszaal, blijft het voor de ramen rustig. De raadsleden hebben zicht op de verschillende spandoeken die gericht zijn tegen het azc.

Onafhankelijk onderzoek

Bolhuis heeft namens de bewoners van de woonschepenhaven de raad voorgesteld een onafhankelijk bureau opdracht te geven een onderzoek in te stellen naar de meest veilige azc-locatie. Daarbij moeten alle aspecten van de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid worden betrokken. Hij vond het 'schandalig' dat de meeste fracties al een keuze hebben gemaakt op grond van aannames en veronderstellingen.

Mevr. Pereboom, ook woonachtig in de woonschepenhaven, hamerde op de noodzaak van een onderzoek naar zowel de locatie aan de Steenwijkerstraatweg als de Bremenbergweg. 'U wilt dat we goed samenleven met de nieuwe inwoners. Dan moet u voor de bestaande en de nieuwe bewoners de veiligheid waarborgen.'

'Raad walst over inwoners heen'

Nicolien Kloezen vindt dat de raad over de meningen van de inwoners heen walst. 'Wij kunnen niet meer naar een verzorgingshuis. We wachten vele jaren op een huurwoning. Massale ontslagen vallen er. En dan moeten de beschikbare banen gereserveerd worden voor de asielzoekers. We moeten barmhartig zijn en worden een racist genoemd als je aan je zelf denkt,' aldus Kloezen. Haar betoog werd ondanks de vermaning van de burgemeester met applaus beloond.

'Vrouwen zijn niet veilig'

Tegenstander Ben Willard wees op het aantal van 1400 handtekeningen tegen de komst van het azc. Met een oververtegenwoordiging van alleenstaande mannen zijn de vrouwen niet meer veilig, aldus Willard.

'Slechte ontwikkeling voor ondernemers'

De heer Timmerman verklaarde namens ondernemers van Oevers E dat een azc aan de Bremenbergweg voor de ondernemers een slechte ontwikkeling is. Ook remt dit de woningbouw in Nieuwveense Landen af. Goede voorzieningen, zoals snel internet, blijven dan nog langer achterwege. Verder vreesde hij voor een illegaal gebruik van de begraafplaats door nieuwkomers die het niet zo nauw nemen met onze waarden en normen.

Inspreker de heer Snijder waarschuwde in een alarmerend betoog voor de grote gevaren van de grote groep alleenstaande mannen voor de jonge vrouwen in Meppel. Hij illustreerde zijn betoog met tal van cijfers over incidenten in ons land en in Duitsland.

Sterk Meppel: 'kies voor Bremenbergweg'

Volgens Sterk Meppel scoort de locatie aan de Bremenbergweg op een aantal punten beter dan die aan de Steenwijkerstraatweg. Nu de Bremenbergweg in beeld komt, komen omwonenden van deze plek in het geweer. Volgens Henk Schoemaker van Sterk Meppel is dat een gevolg van de communicatiestrategie van het college door in te zetten op slechts een locatie. In een amendement stelt Sterk Meppel voor te kiezen voor de Bremenbergweg. Het college moet vervolgens in gesprek gaan met omwonenden. Hij wees op de verkeersonveiligheid van de provinciale Steenwijkerstraatweg.

De VVD komt met een motie mede namens PvdA, het CDA en ChristenUnie om aanvullende voorwaarden te stellen aan de locatie aan de Steenwijkerstraatweg. Een keuze voor de Bremenbergweg creëert weer nieuwe problemen. Dat is onverantwoord en onbehoorlijk bestuur, aldus fractieleider Frank Perquin. De motie over de aanvullende randvoorwaarden is een steun inde rug voor de wethouder in de onderhandelingen met het COA. 'Hoe gaan we onder andere de veiligheid waarborgen?', aldus Perquin.

Veiligheid is cruciaal

Frank Perquin wenste de raad, omwonenden en de nieuwe inwoners kalmte en wijsheid toe. Veiligheid is voor de indieners van de motie cruciaal. Op het moment dat er een bestuursovereenkomst met het COA is, oordelen de fracties of aan de harde voorwaarden is voldaan. De partijen willen de voorwaarden niet dichttimmeren, omdat de wethouder dan onder curatele zou worden gesteld.

GroenLinks kiest voor de locatie aan de Steenwijkerstraatweg. De SP sas aan het begin van de raadsvergadering voor de Bremenbergweg, maar Xander Topma twijfelt nu. Het definitieve standpunt hangt af van de beantwoording van de wethouder. Twee weken geleden was wethouder Gert Stam in de ogen van de SP niet overtuigend. De indruk bestaat dat de economische belangen van Meppel boven de belangen van omwonenden van de Steenwijkerstraatweg. Hoe gaat het college het vertrouwen met hen herstellen?, wilde Topma weten.

Vincent Veldhorst (D66) herinnerde aan de voorwaarden die zijn fractie aan een locatie stelt. Daaraan voldoet de plek aan de Steenwijkerstraatweg niet. Er is slechts een toegangsroute. De leefbaarheid van de omwonenden wordt aangetast en van de nieuwe inwoners is de plek ook verre van ideaal door de geïsoleerde ligging ver van voorzieningen en ze sluit niet aan op de stad.

Lees meer in het dossier azc Meppel.