Motie: ‘Mix de bewonersgroep azc’

Meppel - De gemeenteraad ziet achttien punten die het COA en de gemeente Meppel uit de wereld moeten helpen. ‘Veiligheid en verdraagzaamheid moeten als belangrijkste opdracht beschouwd worden in het bestuursakkoord.’

In het oog springend is de voorwaarde van de raad om met het COA beleid af te spreken over ‘een evenwichtige samenstelling van de bewonersgroep, dus een goede mix van alleengaanden en gezinnen bij het huisvesten van vluchtelingen op het azc. ‘Dit om de kans op incidenten zo klein mogelijk te maken. Dit voor de hele vestigingsperiode.’

De gemeenteraad stelt ook nadrukkelijk voor de instroom van de asielzoekers te faseren om de komst van de tijdelijke Meppelers beheersbaar te houden en draagvlak te vinden voor het azc aan de Steenwijkerstraatweg. Op het gebied van de verkeersveiligheid krijgt wethouder Stam ook voorwaarden mee. ‘De bushalte wordt dichterbij en optimaal veilig aangelegd om onnodige vervoersstromen te beperken.

De toegangsweg wordt zo aangelegd dat een maximaal veilige aansluiting op de N371 (Steenwijkerstraatweg) wordt gerealiseerd, zo verlangt de gemeenteraad. Verlaging van de maximumsnelheid en snelheid remmende maatregelen op de N371 horen daarbij. De rijbaan en fiets-wandelpad moeten gescheiden worden.

Er wordt een oplossing gezocht om een veilige oversteek naar het centrum te realiseren nabij de rotonde bij de watertoren. De provincie Drenthe bereidt een bouwplan voor een fietstunnel en een nieuwe rotonde voor, maar de uitvoering is nog niet aanstaande, zo liet eerder een voorlichter van de provincie weten.

Over de aanpassing van de asielzoekers aan de Meppeler samenleving eist de motie: ‘Er komt een voorlichtingsprogramma direct bij binnenkomst waarin nadrukkelijk de omgangsvormen in Nederland en Meppel als regenbooggemeente worden besproken.’

Ook het gedrag jegens vrouwen, andere gelovigen, homoseksuelen en kinderen komt aan de orde. ‘Maak afspraken met instanties en vrijwilligers om tot goede dagbesteding te komen en betrek ook hierin de goede ervaringen van andere bestaande azc’s.
Maak sluitende afspraken over opvolging van incidentmeldingen en stel een calamiteitenplan op,’ aldus de ‘boodschappenlijst’ voor wethouder Stam.