Werk aan waterberging Engelgaarde op hoogtepunt

Meppel – Het werk aan de waterberging Engelgaarde bereikt momenteel zijn hoogtepunt. Op minstens vier verschillende plekken graven machines sloten en waterbuffers.

Fietsbruggen, sluizen en waterinlaten krijgen een plek in het nieuwe waterrijke landschap. Grondverzetbedrijf  Oosterhuis uit Nijeveen is tot 1 juli bezig met het omvangrijke project in opdracht van waterschap Drents Overijsselse Delta.

In het bos en op het veld, van de spoordijk aan de Mackaystraat tot de rotonde bij Blijdenstein, verrichten de werknemers en machines van Oosterhuis hun noeste arbeid. Zandwagens en tractoren rijden af en aan en bulldozers verschuiven bergen grond tot nieuwe dijkjes. Graafmachines graven meter bij meter beekoevers af en oude meanders uit. Wie een indruk wil krijgen van de omvang van al het werk in het toekomstige waterbergingsgebied pakt een dezer dagen de fiets.

Aan de noordoostkant van Meppel is momenteel een waterstaatkundig project in uitvoering, dat zijn weerga in Meppel en omgeving niet kent. In een gestuurde waterberging bij Blijdenstein en Engelgaarde en meebewegende waterberging in het Meppeler Wandelbos zet het waterschap een half miljoen kubieke meter overtollig hemelwater weg. De waterberging Engelgaarde zorgt er voor dat wateroverlast, zoals in 1998 zich niet meer herhaalt. ‘Dit project maakt een verschil van vijf centimeter water in de Meppeler binnenstad,’ zegt projectleider Jaap Ruiter van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Machines

Het dichtst bij de stad, in en rond het wandelbos aan de Blankensteinweg, is volgens sommige bewoners de ‘kaalslag’ begonnen. Feit is dat een forse, buitenste bosstrook inmiddels gerooid is. Langs de spoordijk liet het waterschap – op verzoek van ProRail – een brede steunberm en een nieuwe spoorsloot afgraven. Rond het hele kale voorterrein van de nieuwe waterberging aan de Blankensteinweg staan hoge bouwhekken. ‘De gestorte veengrond wordt gevaarlijk drijfzand na de regenbuien. Daarom hebben we het volledig afgeschermd voor wandelaars. We werken daar met zware machines. Het is in het belang van ieders veiligheid het gebied niet te betreden,’ aldus Adrie Masteling van Oosterhuis.

In de natuurlijke oevers van de Wold Aa is een inlaatsluis gebouwd. ‘Deze meebewegende waterberging werkt al,’ laat Jaap Ruiter weten. ‘Als het waterpeil in de Wold Aa verder stijgt dan loopt het water het gebied in. De bergingsvijver in het hart van het wandelgebied is al behoorlijk gevuld.’ Aan de overkant van de Wold Aa (noordoever) groef Oosterhuis de oude meander uit. Populieren werden gerooid, waardoor een open gebied en nieuwe natuurvriendelijke oevers ontstonden. Een van de zestien nestelplaatsen voor de ijsvogel wil waterschap Drents Overijsselse Delta in deze oude kronkel in de Wold Aa plaatsen. Bij het gemaal Haakswold is een nieuw fiets/wandelpad door een bosje aangelegd. De nieuwe route loopt over een nog aan te leggen nieuwe fietsbrug, die de betonnen brug vervangt naast de afrit van de A32.

Landbouwgrond

Verder richting natuurgebied Engelgaarde ligt al bijna de hele zuidoever van de Wold Aa braak. Door het afgraven van de oevers krijgt de natuur een kans en ontstaat er bij hoog water een verbinding met het naastliggende natuurgebied. In de weilanden achter Engelgaarde en Broekhuizen kan het waterschap twee schuiven open zetten en zo’n 250.000 kubieke meter water vindt een tijdelijke opslag. Jaap Ruiter benadrukt: ‘Voor het eerst in de regio bergt het waterschap water op landbouwgrond. Dat kan alleen door goed overleg met de belanghebbende agrariërs en andere grondeigenaren.’


MEER LEZEN?
Mis niets van het nieuws uit Meppel en omgeving!