Veel paasactiviteiten in en rondom Nieuwleusen

Nieuwleusen - Er worden tijdens de paasdagen traditiegetrouw weer veel activiteiten in Nieuwleusen en omgeving ontplooid. Met als grootste publiektrekkers de paasbult en het eieren gooien.

De paasbult op de kruising van de Beatrixlaan met de Buldersweg wordt op tweede paasdag om 18.30 uur aangestoken. Er zijn inmiddels al weer veel takken en struiken naar deze locatie gebracht. Zo was het afgelopen zaterdagmiddag een komen en gaan van bewoners met trekkers en karren en personenauto’s met aanhangwagens.

Het opbouwen van de paasbult gebeurt jaarlijks op initiatief van de vrijwilligers van de plaatselijke brandweer. Bij de ingang staat dan een grote collectebus waarin de bezoekers een gift kunnen deponeren. De opbrengst wordt vervolgens besteed aan een plaatselijk goed doel. Op de vraag hoe het in Nieuwleusen staat met het aantal vrijwilligers bij de brandweer stelt René ten Kate, een van de vrijwilligers, dat ook hier sprake is van een terugloop van het aantal mensen. Positief noemt hij de resultaten van de wervingsactie van nieuwe leden: 'Er zijn er vier bij gekomen. De brandweer heeft het liefst vrijwilligers die wonen en werken in Nieuwleusen, maar dat laatste is niet altijd mogelijk.'

Spektakel

Het eieren gooien op eerste paasdag bij café Het Witte Peerd begint om 14.00 uur. De deelnemers kunnen zich vanaf 13.00 uur inschrijven. Deelnemen kan voor € 5,– per team en voor de jeugd van 10 tot en met 14 jaar voor € 2,– per team. Een team bestaat uit twee personen en het is de bedoeling dat een ei over een zo groot mogelijke afstand wordt gegooid én gevangen. Het record staat met 55 meter (gevestigd in 2008) op naam van Gerald en Harrold de Boer. Vorig jaar werd het spektakel gewonnen door Jack Mijnheer en Marco Hilbrink, met een afstand van 47.60 meter. Bij de jeugd wonnen Melanie en Melissa Gerrits toen met een afstand van 20.30 meter.

Paaswandeling en fietstocht

De vrijwilligers van Molen Massier houden op tweede paasdag de jaarlijkse paaswandeling. De deelnemers kunnen zich tussen 10.00 en 13.00 uur inschrijven bij de molen. Er is keuze uit twee afstanden: 6 of 15 kilometer.

Ook kan men zich inschrijven voor een fietstocht van 45 kilometer. Zowel op de langste afstand van de wandeltocht als bij de fietstocht is een rustpunt in de route opgenomen. Het rustpunt van de fietstocht is bij Het Oude Station in Dalfsen. De lange afstand van de wandeling gaat richting noordwesten, het buitengebied van Nieuwleusen. Een ideale manier om te genieten van het voorjaar en de weidevogels en lammetjes onderweg. De deelname voor leden en donateurs kost € 5,– per persoon, inclusief een kop zelfgemaakte soep. Niet-leden betalen zes euro.

Eierkuul’n en koor

In de buurt van partycentrum Het Boskamp bij Dalfsen begint op tweede paasdag om 14.00 uur het zogeheten eierkuul’n. Daarbij mogen kinderen een hardgekookt ei meenemen, dat ze thuis mooi hebben beschilderd. Na een korte wandeling van een paar honderd meter kan het kuul’n beginnen, waarbij de eieren vanaf een zandheuvel naar beneden worden gerold. De persoon van wie het ei het verst rolt is de winnaar. Opgave: via info@hetboskamp.nl of tel. 0529-431712. Deelname is geheel voor eigen risico, maar wel gratis.

Eveneens in Het Boskamp, treden op tweede paasdag vanaf 14.30 uur ‘De Jonkvrouwen’ uit Zwolle op. Dit  koor, bestaande uit ruim dertig dames, vertolkt 'songs van toen', onder begeleiding van accordeons, contrabas en slagwerk. Het Zwolse koor bestaat ruim vier jaar en z'n repertoire is zeer gevarieerd.