Ondernemen in Meppel: Bart Lever
Door Bart Lever

Belasting besparen met een goed testament

Met de keuzes die u nu maakt, heeft u direct invloed op de erfbelasting die bij uw overlijden moet worden betaald. Door het maken van een goed testament en door te schenken, kunt u belasting besparen bij uw overlijden.

De wet die de belasting op het erven en schenken regelt, is in 2010 ingrijpend gewijzigd. Daardoor pakken oudere testamenten van voor die datum mogelijk fiscaal minder gunstig uit dan was voorzien toen het testament werd opgemaakt. 

Er zijn verschillende testamenten die tot uitstel of besparing van erfbelasting kunnen leiden. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een testament dat de betaling van belasting uitstelt naar het moment dat u en uw partner beiden zijn overleden. Er zijn ook testamenten die ervoor zorgen dat, hoewel er bij het overlijden van de eerste partner belasting moet worden betaald, er bij het tweede overlijden juist belasting wordt bespaard. 

Bij de bespreking van uw situatie worden er berekeningen gemaakt zodat u kunt zien hoeveel erfbelasting betaald moet worden per testamentvorm. Bij het advies wordt ook uw persoonlijke situatie betrokken. Tevens zal worden bekeken wat u kunt doen om de zorgbijdrage bij opname in een zorginstelling te verlagen. 

Door te schenken maakt u uw erfenis kleiner, zodat er bij uw overlijden minder belasting betaald hoeft te worden. Bovendien profiteert u dan van de vrijstellingen voor de schenkbelasting, die u ieder jaar kunt gebruiken. U bespaart de meeste belasting als u kiest voor een slim testament én jaarlijks schenkt.  

Heeft u al eerder een testament gemaakt? Laat dan controleren of het testament ook onder de nieuwe wet nog goed uitpakt en of er een goede zorgbijdrage-clausule in staat. U hoeft daarvoor niet verplicht naar de notaris die uw testament destijds heeft gemaakt. U kunt bij iedere notaris terecht om het te laten beoordelen en aan te passen als dat nodig is.
Wilt u meer weten hierover? Lees dan verder op www.lever.nl of kom bij mij langs voor een vrijblijvende bespreking van de mogelijkheden.