Jan Mensink doet stapje terug

Frederiksoord - Wie directeur wil worden van een erfgoedorganisatie in een gebied dat op de nominatie staat om Unesco Werelderfgoed te worden, krijgt nu de kans. Directeur Jan Mensink van de Maatschappij van Weldadigheid doet een stapje terug.

De nu 63-jarige Jan Mensink is al sinds 1985 verbonden aan de Maarschappij en sinds 1994 directeur. Hij zegt zich nadat eind dit jaar zijn opvolger benoemd is, bezig te gaan houden met de viering van 200 jaar Maatschappij van Weldadigheid in 2018. Ook wil hij een boek schrijven over de geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid. Mensinks opvolger krijgt de uitdaging en de verantwoordelijkheid om het in bezit zijnde unieke erf- en gedachtengoed van de stichting niet alleen te beheren, maar juist ook te ontwikkelen. Dit doet hij vanuit de visie door de sociaal-maatschappelijke relevantie van het gedachtengoed van Johannes van den Bosch (1818) opnieuw betekenis te geven. 

Opvolger

De opvolger van boegbeeld Jan Mensink krijgt de taak om de Maatschappij van Weldadigheid verder commercieel uit te bouwen. Daarvoor worden inmiddels verschillende plannen gemaakt. Ook de inrichting van het nieuwe koloniecentrum in Frederiksoord maakt daar onderdeel van uit. Dat centrum dat plaats krijgt in het Inforium, moet de plek worden waar het kennis- en belevingscentrum zal worden gevestigd van het immateriële gedachtengoed van Johannes van den Bosch. Daarnaast zal het gebied rondom het Koloniecentrum worden ontwikkeld, zoals de voormalige tuinen en de tuinbouwschool Frederiksoord,
De Maatschappij van Weldadigheid (MvW) beheert het historisch erf- en gedachtengoed van Johannes van den Bosch in Frederiksoord en omgeving. De bezittingen bestaan uit 1.300 hectares grond. Daarvan is 600 hectare productiebos. De overige gronden zijn in pacht en erfpacht uitgegeven. Verder beheert de MvW tientallen Rijksmonumenten, bedrijfspanden en woningen. Naast het beheer is de maatschappij voortdurend op zoek naar vernieuwingen, zoals de ontwikkeling van de duurzame koloniewoningen van de toekomst. 

De Maatschappij van Weldadigheid (MvW) in Frederiksoord werd in 1818 opgericht door Johannes van den Bosch. Een visionaire idealist die geloofde in de maakbare samenleving. Hij wilde een einde maken aan de verpaupering van de stedelijke bevolking door het bieden van huisvesting, arbeid, scholing en zorg binnen een landbouwkolonie. De oprichting van deze koloniën markeert een grote stap voorwaarts in het denken over minderbedeelden in de Westerse samenleving.  Een unieke geschiedenis waarvan het erfgoed nog steeds zichtbaar is en het gedachtengoed met betrekking tot de idealen van weldadigheid relevanter dan ooit.

Nominatie

In dat kader en met het oog op de nominatie voor het verkrijgen van de werelderfgoedstatus van UNESCO in 2018, is de MvW samen met de provincie Drenthe en de gemeente Westerveld aan de slag gegaan met een visie- en gebiedsontwikkeling passend bij het mentale gedachtengoed van Johannes van den Bosch en relevant gemaakt voor de toekomst. Van behouden naar bewegen. Van vergeten  naar vertellen.
Dus een ondernemende, enthousiaste, jonge en charismatische persoonlijkheid die kennis heeft van land- en vastgoedbeheer en cultureel erfgoed, ook nog eens klantgericht en financieel goed onderlegd is, een sterke netwerker is en verbinder, kan nu zijn of haar kans pakken. De advertentie wordt zaterdag gepubliceerd. Eén van de beloningen die de nieuwe directeur te wachten staat, is misschien wel het mooiste kantoor van Nederland. Dit staat namelijk in de oorsprong van de armenkoloniën in Frederiksoord en was vroeger het woonhuis van de oprichter, generaal Johannes van den Bosch.