Overeenkomst azc wordt voor 1 oktober gesloten

Meppel - De bestuursovereenkomst met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over de vestiging van een azc wordt in de loop van september aan de gemeenteraad voorgelegd.

Volgens planning wordt de overeenkomst met het COA voor 1 oktober getekend. De klankbordgroep azc overlegde dit voorjaar drie keer over de vestiging van een asielzoekerscentrum aan de Steenwijkerstraatweg.

Onder andere omwonenden van het toekomstige azc en leden van het Wijkplatform Nieuwveense Landen zijn in gesprek met de gemeente over sociale veiligheid, verkeer en de landschappelijke inpassing van het opvangcentrum in de weilanden tussen Meppel en Nijeveen. 

De klankbordgroep-vergaderingen zijn volgens het college open van sfeer. Doordat er een brede vertegenwoordiging is namens alle omwonenden kunnen zowel de gezamenlijke als particuliere belangen goed worden besproken, schrijft het college in een notitie aan de gemeenteraad. In juni volgen nog twee bijeenkomsten met de klankbordgroep in restaurant De Drie Kalkovens.

Vergunningen

De verwachting is dat de omgevingsvergunning verleend wordt zodra de overeenkomsten zijn getekend. De tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan wordt daarin geregeld. Op 21 april had de gemeente technisch overleg met het COA. Dit ging over zaken als kabels en leidingen. De onderhandelingen met het COA over de overeenkomst beginnen in juni.  De ambtelijke organisatie rond het azc is opgedeeld in vijf werkgroepen: veiligheid; dagbesteding/welzijn/gezondheid;  inrichting azc (omgevingsvergunning); onderwijs; en inrichting omgeving (aanleggen van alle voorzieningen, maar ook verlichting, verkeer).