Scala verzet zich tegen bezuiniging

Meppel/Steenwijk - Bestuur en directie van Scala komen met een petitie naar de gemeenteraad van Meppel om te protesteren tegen de bezuiniging van 60.000 euro die het college heeft aangekondigd.

Ook heeft directeur Ton Dohle een open brief gestuurd naar de gemeenteraad waarin hij het belang van Scala op een rij zet. Het bestuur van Scala is geschokt dat er opnieuw fors op de kunst- en cultuuractiviteiten voor de jeugd in Meppel wordt bezuinigd. Sinds 2012 valt de ene reorganisatie over de andere. Het bestuur van Scala vindt dat niet langer verantwoord. Te meer omdat er voor 2018 nog eens een bezuiniging van 125.000 euro in de lucht hangt waarvan het volstrekt onduidelijk is waar die gaat vallen.

Scala vraagt de gemeenteraad om duidelijkheid te verschaffen over de toekomst van het Centrum voor de Kunsten. Daarbij gaat het niet alleen om Meppel, maar ook om afstemming met de overige vijf kerngemeenten waarvoor Scala werkt.

Subsidies verloren

Inclusief de voorgenomen korting van 60.000 euro heeft Scala in zijn werkgebied over de afgelopen vijf jaar in totaal 569.500 euro aan subsidies verloren. Dat is bijna 40% van het totaal. In Meppel gaat de subsidie van 560.000 in 2012 naar 321.000 voor 2017. Dat is 239.000 minder. Door ruimte in te leveren staat daar een verlaging van de huisvestingskosten van 130.000 euro tegenover. Een voor Scala noodzakelijke besparing, 'die beter is dan op de activiteiten voor de jeugd te korten'.

Kortingen in dit tempo en van deze omvang zijn niet alleen op te vangen met nieuw beleid. De lesprijzen zullen dan drastisch moeten stijgen, wat ten koste gaat van de toegankelijkheid van de lessen voor de jeugd in Meppel, aldus Ton Dohle.

Bereik

Het totale bereik van Scala is gestegen van 32.548 naar 34.126 kinderen (in Meppel van 8.857 naar 9.342). Het grootste deel hiervan bereikt Scala een aantal keren per jaar via de cultuureducatie op de basisscholen en het voortgezet onderwijs.

Ook het aantal kinderen dat bij Scala buiten de school om lessen volgt is gestegen van 2.478 naar 2.683 (in Meppel van 549 naar 688). 'Dat zijn grote aantallen die ook vragen om zorgvuldigheid,' aldus de open brief aan de gemeenteraad.

Scala werkt samen met veel organisaties. In de eerste plaats met 97% van alle scholen in het werkgebied en verder met de vele muziekverenigingen in Meppel en de regio.

Scala vraagt de gemeenteraad niet alleen naar de kosten van kunst en cultuur te kijken, maar ook naar de kansen die het biedt voor de jongeren en de hele maatschappij.