Ondernemen in Meppel: Bart Lever
Door Bart Lever

Afspraken tussen aandeelhouders

In de statuten van een bv of nv staat niet altijd alles wat belangrijk is voor de aandeelhouders. Als er meer aandeelhouders zijn, is het aan te raden aanvullende afspraken te maken met een zogenaamde aandeelhoudersovereenkomst.

De afspraken in de aandeelhoudersovereenkomst mogen niet in tegenspraak zijn met de statuten. Je kunt bijvoorbeeld niet een andere verdeling van de winst opnemen dan in de statuten is bepaald. Het is wel mogelijk veel andere zaken in deze overeenkomst te regelen.

Stel dat iemand graag alle aandelen in de bv wil kopen voor een hoog bedrag. Als dan niet alle aandeelhouders de aandelen willen verkopen, haakt de koper misschien af. Een lucratieve verkoop zou misschien niet doorgaan als iemand met weinig aandelen niet wil meewerken. Om dit te voorkomen, kan worden afgesproken dat aandeelhouders in bepaalde omstandigheden verplicht zijn mee te werken aan een verkoop.
Stel dat een aandeelhouder ontslag neemt als bestuurder van de bv, arbeidsongeschikt raakt of bij de concurrent gaat werken.

Voor dit soort omstandigheden kan worden afgesproken dat een aandeelhouder gedwongen is aandelen aan een medeaandeelhouder te verkopen.
De waarde van aandelen is niet altijd gemakkelijk vast te stellen. Om een verkoop van aandelen tussen aandeelhouders soepel te laten verlopen, kunnen afspraken worden gemaakt hoe de prijs wordt vastgesteld. Het is ook mogelijk af te spreken dat die prijs in bepaalde gevallen wordt verhoogd (bijvoorbeeld als een bestuurder wordt ontslagen en daarom zijn aandelen moet verkopen) of juist verlaagd (bijvoorbeeld als die bestuurder zelf ontslag neemt).

Aandeelhouders kunnen afspreken dat het stemrecht op de aandelen op een bepaalde manier wordt gebruikt. Zo kan worden afgesproken hoe moet worden gestemd bij de benoeming van een bestuurder of wanneer en hoe moet worden gestemd om dividend uit te keren.

Ten slotte kan worden afgesproken hoe een eventueel conflict tussen aandeelhouders wordt opgelost om te voorkomen dat een bedrijf ten onder gaat aan ruzie.

Wilt u meer weten? Lees dan verder op www.lever.nl of kom'bij mij langs voor een vrijblijvende bespreking van de mogelijkheden.