Inwoners Frederiksoord in actie voor behoud Sterrebos

Frederiksoord - Bezorgde inwoners van Frederiksoord zijn een actie gestart om de kap van bomen in het Sterrebos te voorkomen.

Het doel van de actie 'Code Oranje voor het Sterrebos' is om de Stichting Maatschappij van Weldadigheid te bewegen om ruim honderd loofbomen te laten staan en het Sterrebos tot cultureel erfgoed en natuurgebied te verklaren. 

De inwoners van Frederiksoord worden gevraagd een online petitie te ondertekenen. 

In het Sterrebos zijn inmiddels ruim 100 loofbomen aangestipt met een oranje kleur. Deze bomen worden na 15 juli gekapt. De afgelopen maanden zijn al meer dan 100 naaldbomen en Douglas-sparren gekapt.

Het Sterrebos bij Frederiksoord is misschien het oudste loofbos in de gemeente Westerveld. Het bos is onderdeel van het cultureel erfgoed van Johannes van den Bosch. 

Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina Ja Natuurlijk Westerveld