Kappen in het Sterrebos moet stoppen

Frederiksoord - Omwonenden van het Sterrebos in Frederiksoord zijn een online petitie gestart tegen de bomenkap in het bos. De petitie is inmiddels door meer dan 800 mensen ondertekend.

De Maatschappij van Weldadigheid is eigenaar van het bos en wil deze maand nog honderd loofbomen kappen.

De bezorgde inwoners startten een actie onder het motto: ‘Code oranje voor het Sterrebos’. Zij roepen mensen via de Facebook-pagina ‘Ja natuurlijk Westerveld’ op om te tekenen tegen de kap.

Ze zijn niet zozeer tegen het kappen van bomen of tegen de Maatschappij van Weldadigheid, maar wel tegen het kappen in het broedseizoen. Volgens hen lopen er veel dassen, boommarters, groene, bonte en zwarte spechten, reeën en boomkikkers met jongen in het gebied. Een groot gedeelte van deze dieren staan op de rode lijst en zijn dus beschermd.

Beschadigd

Ook de begroeiing onder de bomen zijn al zwaar beschadigd, hier leven hazelwormen en veel insecten. De afgelopen maanden zijn al meer dan 100 naaldbomen en Douglas sparren gekapt. Vanaf 15 juli moeten er nog eens 100 loofbomen gekapt worden. Volgens de Maatschappij van Weldadigheid is er niets bijzonders aan de hand en wordt er al jarenlang bewust in deze tijd van het jaar gekapt. Reden hiervoor is dat het in de winter in het bos vaak te vaak is en dat de bodem daardoor kwetsbaar is. De Maatschappij wijkt niet af van een door het Rijk opgestelde gedragscode en laat vooraf altijd inventariseren waar in het bos zich nesten, burchten, hollen en bijzondere planten bevinden.

De omwonenden zijn het niet eens met de redenen die de Maatschappij aanvoert. Volgens hen wordt er in het broedseizoen gekapt, omdat het in deze periode veel goedkoper is omdat deze bedrijven geen of nauwelijks werk hebben omdat bijvoorbeeld Staatsbosbeheer nu niet kapt en zich daarmee houdt aan de Flora- en Faunawet. De Stichting beroept zich constant op de Gedragscode Bosbeheer, echter deze staat velling van gemengd bos niet toe in het broedseizoen. In het Sterrebos staan hele oude eiken en beuken op de nominatie om gekapt te worden, zo staat te lezen in de petitie.

Loofbomen

Het Sterrebos is een bos met paden die vanuit een middelpunt straalsgewijs naar de uiteinden lopen en die daarmee een ster vormen. Sterrenbossen vormen een element uit de barokke tuinarchitectuur en raakten in de achttiende eeuw in zwang. Het parkachtige bos in Franse stijl is aan het begin van de 17e eeuw aangelegd in Frederiksoord aangelegd door de familie Van Heloma. In de petitie wordt Stichting Maatschappij van Weldadigheid opgroepen het Sterrebos tot cultureel erfgoed en natuurgebied te verklaren.

Verder moet er gestopt worden met het kappen van (oude monumentale) loofbomen. En er moet sowieso niet gekapt worden tijdens het broedseizoen.