Drentse gemeenten kloppen bij provincie aan voor binnenstadfonds

Regio - Emmen, Hoogeveen, Meppel en Assen willen een fonds in het leven roepen om hun binnensteden te kunnen herstructureren.

De gemeenten vragen Provinciale Staten om dit plan financieel te steunen, zodat de vier overheden daadwerkelijk stappen kunnen zetten.

De vier gemeenten betogen dat er sprake is van grote veranderingen in het kernwinkelgebied. Winkelen, recreëren, uitgaan en wonen, kortom de hele beleving van de binnensteden, vraagt om een nieuwe invulling van stadscentra. De winkelruimte moet breder benut kunnen worden, zodat wonen of andere maatschappelijke functies er ook mogelijk zijn. Het stimuleren en bij elkaar brengen van recreatief winkelen in een verrassend kernwinkelgebied maakt een binnenstad compleet, compact en comfortabel, aldus de gemeenten. Daarmee blijven ze de belangrijkste motor voor de Drentse economie. Inzetten op actieve centra voor inwoners, bezoekers uit de regio en toeristen is daarom noodzakelijk.

Locoburgemeester Bouke Arends van Emmen, wethouder Anno Wietze Hiemstra van Hoogeveen, wethouder Roelof Pieter Koning van Meppel en Wethouder Maurice Hoogeveen van Assen vinden de stap naar de Provincie een logische: ‘De Provincie stimuleert de economie van Drenthe. De detailhandel en de aantrekkelijke stadscentra zijnde komende jaren de kern van onze economische kracht. Die sterke maatschappelijke kracht verdient ondersteuning van het provinciebestuur.’