ROVA vertrekt na de zomer uit Meppel

Meppel - Het publieke afvalverwerkingsbedrijf ROVA vertrekt op 1 oktober uit Meppel. Inwoners van Meppel kunnen hun grof afval vanaf die datum niet meer kwijt op het afval brengstation van de ROVA op Industrieterrein Noord.

De gemeente Meppel zoekt naar een tijdelijk alternatief voor de grofvuilstort in de gemeente. Vanaf 1 juli kunnen Meppelers terecht bij het brengstation in Havelte.

Contract

De gemeente Meppel wilde al tijden af van het contract met de ROVA. Na lang overleg kon de gemeente er in 2015 onderuit. ‘Twintig jaar geleden was het een prima overeenkomst, waarbij we betaalden voor een reeks aan milieudiensten door de ROVA', vertelt wethouder Koos de Vos. De gemeente kwam er pas laat achter dat de ROVA inmiddels driekwart van die diensten niet meer levert. Deels werden die functies stilzwijgend door de gemeentewerf overgenomen. Maar de gemeente Meppel betaalde nog wel elk jaar de contractueel vastgelegde vierhonderdduizend euro aan de ROVA.

De gemeente Meppel was een bijzondere aandeelhouder van de ROVA. In andere gemeenten doet dit publieke bedrijf de volledige afvalinzameling, terwijl Meppel zijn eigen vuilniswagens behield. Met als gevolg dat ook de groeiende opbrengsten van het afval geheel terugvloeien in de gemeentekas. De ROVA was alleen nog maar met het afvalbrengstation zichtbaar aanwezig in Meppel.
'De aanpassingen aan het afvalstation in Havelte moeten eerst gebeuren. Tot die tijd moeten we iets bedenken. De gemeente is verplicht om een plaats te bieden waar de inwoners hun grof vuil kunnen afleveren. Misschien is de nieuwe eigenaar van het brengstation in Meppel bereid om drie kwart jaar nog de afvalcontainers voor burgers te laten staan', zegt De Vos.

Westerveld

Voor de inzameling van bouwafval en ander grove materialen vond de gemeente tot slot ook een alternatief. Inwoners van de gemeente Meppel kunnen vanaf 1 juli volgend jaar hun grof afval kwijt op het brengstation in Havelte. Met het opzeggen van het ROVA-contract bespaart de gemeente al snel drie ton per jaar. Van de gemeente Meppel worden overigens wel enkele forse en noodzakelijke investeringen verwacht op het moderne afvalstation van buurgemeente Westerveld.

'Het brengstation in Havelte is voor Meppelers hooguit vier kilometer verder rijden dan het ROVA-station', zwakt De Vos mogelijke bezwaren af tegen extra reistijd. Gerekend naar het inwonerstal neemt Meppel ongeveer een derde van de jaarlijkse exploitatiekosten van het voor zijn rekening. Dan nog zou de gemeente goedkoper uit zijn voor de inzameling van grof afval.  

Ook Meppelers hebben financieel voordeel als zij medio volgend jaar in Havelte hun grof afval aanbieden. ‘Op een aanhanger van tweehonderd kilo scheelt het straks bijna vijfenveertig euro,’ rekent wethouder De Vos uit.

Pasje 

In de opmerkelijk ruime opzegtermijn, werd ROVA de tijd gegund om het terrein en opstallen aan de Hesselterlandweg van de hand te doen. ROVA, een samenwerkingsverband van tientallen gemeenten in Drenthe en Overijssel, wist het Meppeler afvalbrengstation in mum van tijd te verkopen.  De naam van de koper mag nog niet naar buiten, maar het gaat waarschijnlijk om een private inzamelaar van bijvoorbeeld bedrijfsafval. Het terrein is volgens wethouder De Vos gewild, omdat het alle nodige milieuvergunningen en een reinigingsbestemming heeft

‘De snelle verkoop van het ROVA-brengstation,’ merkt De Vos op, 'heeft het hele proces van samenwerking met de gemeente Westerveld in een stroomversnelling gebracht. De afdeling reiniging staat nu behoorlijk onder druk.' De inwoners van Meppel moeten bijvoorbeeld nog op tijd een pasje ontvangen, waarmee zij zich straks aan de slagboom in Havelte als Meppelers bekend kunnen maken.


MEER LEZEN?
Mis niets van het nieuws uit Meppel en omgeving!