Berggierslanden spurt naar voltooiing

Meppel – Met zevenmijlslaarzen banjert Berggierslanden richting voltooiing. De gapend lege percelen bouwgrond, die de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk in crisistijd kenmerkten, zijn halverwege dit jaar bijna allemaal opgevuld.

Voor nagenoeg alle nog braakliggende kavels presenteerden de projectontwikkelaars van Berggierslanden Ontwikkelbedrijf inmiddels hun definitieve bouwplannen. Eerder dan verwacht is de bewoners gevraagd om de crossbaan, het hondenterrein en de buurttuinen te ontruimen. Want ook naar de vrije kavels in Berggierslanden is weer volop vraag.    

In 2005 werd de allereerste woning verkocht in Berggierslanden. In die periode van economische voorspoed - en na een zeer lange ontwikkelingsperiode -  verliep de verkoopstart van Berggierslanden meer dan voorspoedig. Bouwfase 1 en 2,  het verst in het plangebied gelegen delen, werden met hele straten tegelijk gebouwd en verkocht.

Crisis

Door de economische crisis kwam de woningbouw in Nederland piepend en krakend tot stilstand. En zeker ook in de wijk Berggierslanden waar tot dan toe vooral woningen van drie ton werden opgeleverd, stagneerde de verkoop en dus de woningbouw. De crisis bracht onzekerheid op de arbeidsmarkt en voorzichtigheid bij hypotheekverstrekkers. Er werd mondjesmaat gebouwd in het uitleggebied in Meppel-Zuid, dat volledig eigendom was van projectontwikkelaars.

Mede omdat de gemeente de bouw aanmoedigde van beter betaalbare startersprojecten en levensloopbestendige woningen, bleef het vlammetje in Berggierslanden branden. Dat verhulde niet dat grote projectdelen in fases 4, 5 en 6 en de vrije kavels aan weerszijden van de Europalaan lagen te wachten op kopers die er niet waren. ‘We hebben de bodem gezien in Berggierslanden. Dus we zijn blij om nu weer licht te zien,’ zegt makelaar Rob de Jong opgelucht.

Rente

Nu de kredietrente historisch laag is en de economie aantrekt, durven Meppelers en regiogenoten weer huizen te kopen en te laten bouwen. In de laatste bouwfasen van Berggierslanden is dat groeiende optimisme momenteel aanschouwelijk op elke straathoek. De ontwikkelaars in Berggierslanden (BPD, Brummelhuis, AM en Heijmans) en de uitvoerende aannemers vullen de nieuwbouwwijk op met kleur en vorm. In fase 6 (ten zuiden van de Westerstouwe) is het vrije bouwproject de Havixhorst vlot getrokken. Op de strook met vrije kavels verrijzen architectonisch zeer diverse woningen.

Juist deze categorie woningen pal aan de Europalaan was een zorgenkindje voor de twee Meppeler makelaarskantoren die vanaf de start bij Berggierslanden betrokken zijn. Dit project heeft volgens makelaar Alberdine Heuvelman van Van Dorsten Makelaars pas begin dit jaar een hoge vlucht genomen.

Loten

In fase 4 en 5, aan de Botter, de Kotter, De Aak en Kraaijennest, is de bouw begonnen van twee-onder-een-kapwoningen, rijtjeswoningen en ook vrijstaande herenhuizen. Op de ene bouwplaats zijn net de fundamenten gestort, terwijl op de andere plaats pannenbier wordt gedronken. Zelfs voor het bouwplan Het Eiland - dat AM vijftien jaren geleden ontwikkelde, maar nooit van de grond kwam - is nu de grond bouwrijp gemaakt en ingemeten, zo meldt Rob de Jong. ‘We merken het', zegt Alberdine Heuvelman, 'aan het groeiende aantal inschrijvingen voor bijvoorbeeld het project Mooi Berggierslanden. Er zijn 22 kavels beschikbaar en ruim veertig inschrijvingen. Dat betekent dat we moesten loten’.

Beide Meppeler makelaars brengen volgend jaar nieuwe bouwplannen en projecten in Berggierslanden op de markt. In 2016 en 2017 groeit de nieuwbouwwijk aan de grens met Staphorst met minstens honderd woningen. Na bijna twintig jaar zijn dan alle geplande twaalfhonderdenvijftig woningen gebouwd en bewoond. Voor het eerst sinds lange tijd zien ontwikkelaars ook weer brood in huurwoningen. De samenwerkingscombinatie van Heijmans en Roodblond uit de Wijk bouwt in fase 5 twintig sociale huurhuizen in Berggierslanden.