Wanneperveen wil toegang tot open vaarwater

Wanneperveen – Het is bijna niet voor te stellen, maar vanuit Wanneperveen, het voorportaal van waterdorp Giethoorn, is het haast niet mogelijk om met een boot rechtstreeks naar het Bovenwijde te varen.

En daar moet verandering in komen, vindt een afvaardiging van het Dorpsbelang Wanneperveen. Daarom wordt op de achtergrond druk geijverd voor een open vaarverbinding naar het Bovenwijde.

Als het aan initiatiefnemers Johan van Dalen, Lina van Veen en Cor Hoorn van het Dorpsbelang ligt, dan komt de beoogde Hoosjessloot zo snel mogelijk in Wanneperveen. In de huidige situatie is het voor inwoners namelijk nauwelijks mogelijk om met de boot open vaarwater te bereiken. Ja, de enige mogelijkheid is de botenhelling van de plaatselijke ijsclub, gelegen aan de Haagjesgracht, al heeft deze gracht als grote nadeel dat de te water gelaten boot dezelfde dag weer uit het water gevist moet worden. ‘Boten kunnen daar niet blijven liggen, omdat ze in een doorvaart liggen’, verklaart Hoorn. ‘En juist in een dorp als Wanneperveen, te midden van open water, wil je de boot langer laten liggen.’

Sloot verbreden en verlengen

Volgens het plan wordt de Hoosjessloot uitgegraven achter de boerderij aan de Veneweg 158. Nu is er een slootje, een smal stroompje, dat langs de rand van de woonwijk en woonzorgcentrum De Perelaar kronkelt. Het slootje moet verbreed worden tot tien meter en met ongeveer twaalfhonderd meter verlengd worden, voordat hij uitkomt op de Hoosjesgracht, de bevaarbare watergang die uiteindelijk toegang heeft tot open water, zoals het Bovenwijde en het Belterwiede. In de Hoosjessloot komen verder vijftig aanlegsteigers, waar inwoners hun boot kunnen laten liggen.

Het plan van de Hoosjessloot is inmiddels al vier jaar oud. Het was inwoonster Gea Warnders die het idee eens voorzichtig opperde. ‘Zij zei: het zou zo mooi zijn als we de boot voor het huis kunnen laten liggen’, vertelt Hoorn. En dat terwijl Wanneperveen vroeger wél toegang had tot open vaarwater. ‘Door de ruilverkaveling zijn de meeste sloten gedempt’, zegt Hoorn. Achteraf zonde, want de kosten voor het aanleggen van de Hoosjessloot zijn beraamd op 200.000 euro.

Specialistische kennis

Overigens kan de schep niet zomaar in de grond, aangezien het verbreden en uitdiepen van een vaargang nogal wat specialistische kennis vraagt. De initiatiefnemers zitten onder andere om de tafel met boeren, Natuurmonumenten, het waterschap, de gemeente en de provincie. ‘Gelukkig krijgen we ondersteuning van specialisten van Arcadis via de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM), die ons de medewerking heeft gegeven van een hydroloog en een ecoloog.’ Deze specialisten trokken de conclusie dat de Hoosjessloot zonder meer haalbaar is. Hoorn: ‘Maar we moeten wel aan de slag met het boezempeil en het polderpeil. Het peil van het open water ligt namelijk hoger dan het water van de landbouwgrond. We zullen een soort dijkje, die we kunnen maken van de afgegraven bagger, aan moeten leggen om het boezempeil tegen te houden.’

De betrokken partijen staan positief tegenover de plannen, maar volgens Hoorn is de Hoosjessloot absoluut nog geen gelopen koers. Het komt aan op de vergunningen en aanverwante papieren zaken. ‘Maar zodra dat rond is, gaat de Hoosjessloot er komen’, aldus Hoorn. ‘Het is een boost voor het dorp. Niet alleen inwoners kunnen er gebruik van maken, ook Sinterklaas kan dan zijn intocht doen over de Hoosjessloot. Hoe mooi zou dat zijn.’