Komst azc Meppel wordt uitgesteld: minder instroom asielzoekers

Meppel - De voorbereidingen voor de aanleg van een asielzoekerscentrum aan de Steenwijkerstraatweg in Meppel zijn op een laag pitje gezet. Er is momenteel overcapaciteit aan opvanglocaties in ons land.

Dit heeft de gemeente de bewoners van de Steenwijkerstraatweg laten weten. Eigenaar Jan Koop de Wolde van camping De Kikkerije is zeer verheugd over het uitstel.

Jan Koop de Wolde en een andere buurman van het toekomste azc Arend Jan Kreuze spanden al eerder tegen de gemeente tevergeefs een kort geding aan. De gemeente verwijst in de brief aan de bewoners naar berichtgeving in de landelijke en regionale pers over het feit dat de instroom van asielzoekers op dit moment minder groot is. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de afgelopen tijd veel opvangmogelijkheden gerealiseerd, waardoor er momenteel overcapaciteit is. Op landelijk niveau vindt overleg plaats of het bestuursakkoord aangepast moet worden. In september vindt overleg plaats op provinciaal niveau.

Het COA gaat momenteel geen nieuwe overeenkomsten aan met gemeenten totdat er meer duidelijkheid is. Dit betekent dat de concept-bestuursovereenkomst niet zoals gepland in september wordt besproken in de gemeenteraad van Meppel, maar later dit najaar, aldus de brief van de gemeente.