Burgemeester Staphorst start geen ‘extern onderzoek’, maar ‘morele reconstructie’

Staphorst – Externe wijze heren en dames doen een onafhankelijk extern onderzoek naar ten minste twee hoofdpijndossiers ruimtelijke ordening in Staphorst. Burgemeester Theo Segers wil af van de term ‘extern onderzoek’.

Hij pleit voor de benaming ‘morele reconstructie’. Bij een extern onderzoek is het volgens Segers net alsof je bewust gemaakte misstanden onderzoekt, dat idee gaat vervolgens ook ontstaan in de samenleving. Volgens de burgemeester is daarvan helemaal geen sprake, is dat eerder ook al gebleken. Het gaat volgens hem om een morele reconstructie van diverse dossiers om te kijken hoe ze zijn gegaan en of je ervan kan leren als gemeentelijke organisatie. ‘Dat is heel wat anders dan een extern onderzoek. Die term moet volgens hem uit ons aller hoofden.

Het was de SGP die vlak voor de vakantie dit onderzoek, lees vanaf nu morele reconstructie, afdwong in de gemeenteraad. Staphorst kampt al jaren met hoofdpijndossiers van burgers die strijden tegen de gemeente. Het gaat om ruimtelijke ordeningszaken als bestemmingsplannen of bouwvergunningen. Het zorgt voor talloze rechtszaken, bedreigingen van collegeleden, boze correspondentie, een verziekte sfeer en veel juridische kosten. De gemeente krijgt het maar niet opgelost. Staphorst is bezig om met hulp van deskundigen en na een intern onderzoek allerlei maatregelen door te voeren, waardoor nieuwe hoofdpijnzaken minder snel kunnen ontstaan. Ze kijkt naar dienstverlening en de rollen van de raad, college en ambtenaren worden vastgelegd in een leidraad.

Oude zaken

De SGP vindt dit niet genoeg. De oude zaken etteren door. De partij kwam voor de vakantie met een amendement. Ten behoeve van die leidraad moet er volgens de partij eerst een onafhankelijk onderzoek plaatsvinden. Drie externe onafhankelijke zwaargewichten, voorgedragen door de burgemeester en de griffier, moeten het onderzoek  uitvoeren.

De SGP wilde dat dit snel zou gebeuren, nog deze zomer, maar dat gaat volgens burgemeester Theo Segers niet lukken. Of er al wijze heren of dames zijn gevonden, wilde hij niet zeggen, noch hoeveel zaken er onderzocht worden,  maar in elk geval duurt het allemaal wat langer. ‘De morele reconstructie komt er wel. Dat is zeker.’

Overigens gooit Staphorst vanaf 2018 het roer om als het gaat om omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen en bouwplannen . Nu is het nog zo dat een burger een plan heeft, dit indient bij de gemeente en ambtenaren vaak kijken of het allemaal kan en binnen de regels valt. Dat wordt anders. Niet de gemeente is straks verantwoordelijk voor het toetsten van een bouwplan aan wet-, regelgeving, maar de burger zelf en zijn externe adviseur. Minder, controles, meer verantwoordelijkheid voor de burger, snelle en efficiënter, dat is het doel.