Opluchting overheerst na afblazen azc

Meppel – Blijdschap, opluchting en ook teleurstelling overheersen in de reacties van Meppelers over het afblazen van het asielzoekerscentrum aan de Steenwijkerstraatweg.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft geen behoefte aan een opvangcentrum voor zeshonderd asielzoekers in Meppel. Rechtszittingen, discussies, vergaderingen, informatieavonden en klankbordoverleg lijken voor niets te zijn geweest en kosten zijn vergeefs gemaakt.  Of hebben de voorbereidingen op de mogelijke komst van een azc, Meppel ook nog iets opgeleverd?

Er komt geen asielzoekerscentrum in Meppel, berichtte de gemeente maandagochtend. De Commissaris van de Koning, Jacques Tichelaar voerde afgelopen weken gesprekken met alle twaalf gemeenten in Drenthe en vertegenwoordigers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Het COA gaf daarbij aan dat door een sterk verminderde instroom van vluchtelingen, het niet meer nodig is om alle geplande opvangcentra te bouwen.

Omdat het COA met de gemeente Meppel nog geen bestuursovereenkomst, huurcontract en zakelijk model had getekend,  kon er redelijk eenvoudig een punt gezet worden achter de voorbereidingen.
De Commissaris van de Koning stuurde het gezamenlijk advies geen asielzoekerscentrum in Meppel te vestigen naar de staatssecretaris. Vóór 15 oktober neemt de staatssecretaris een definitief besluit.

‘Dus ik hou een kleine slag om de arm,’ zegt bewoner Jef Bolhuis van de Bunskamp. In de afgelopen maanden discussieerde de eigenaar van een woonschip mee in de klankbordgroep. Vooral de sociale en verkeersveiligheid waren voor de omwonenden van het toekomstige azc. ‘Weinig van ons eigen plan zagen we terug in het voorstel aan de raad,’ aldus Bolhuis. ‘Het is op de eerstvolgende avond voor de klankbordgroep, die gewoon doorgaat, de vraag of een aantal belangrijke verkeersaanpassingen wordt uitgevoerd. Ongeacht de komst van het asielzoekerscentrum. Snelheidsbeperking naar zestig kilometer is al jaren een grote wens van de bewoners. Het is gevaarlijk om de Steenwijkerstraatweg over te steken. Als we iets geleerd hebben is het dat overleggen met de gemeente erg lastig is’.

Onzekerheid

Blijdschap en opluchting voelt campinghouder Jan Koop de Wolde over het afblazen van het azc. ‘Aan het begin van het jaar waren er mensen die dreigden niet meer naar camping De Kikkerije te komen. Gelukkig heb ik de meesten kunnen overtuigen dat er deze zomer nog geen azc stond. We hebben een goed seizoen gedraaid,’ meldt Jan Koop de Wolde eerlijk. ‘Maar voor de toekomst heerste de onzekerheid. In een klap kwam daar eergisteren een eind aan. We gaan onze gasten daarvan op de hoogte stellen via sociale media en onze nieuwsbrief.’

Campinghouder De Wolde stapte naar de rechter om een gesprek met wethouder Stam af te dwingen. De procedure was een dure grap. Maar je moet wat doen als de helft van je klanten dreigt weg te lopen. De kosten en moeite waren me liever bespaard gebleven,’ foetert De Wolde. ‘Het heeft me niets opgeleverd. Alleen slapeloze nachten,’ reageert bewoner en ondernemer Arend Jan Kreuze. Over de communicatie met de gemeente is hij niet te spreken. ‘Ik heb alleen een keer de burgemeester op bezoek gehad. Niet voor niets liepen er twee verzoeken bij de gemeente om meer openheid van zaken.’

Verantwoordelijkheid

De gemeente blijft bereid om vluchtelingen op te vangen in nood. Wethouder Gert Stam: ‘Mocht er in de toekomst opnieuw een noodzaak zijn om mensen op te vangen in Meppel dan willen we nog steeds onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Als het COA opnieuw een verzoek indient voor de vestiging van een azc in onze gemeente dan beoordeelt de gemeente dit opnieuw.’

Raadsleden Paula van Eerden en Dinie Veld vragen zich af of het besluit van het COA niet te voorbarig is. ‘Als de Turkeije-deal klapt, kan er zo weer een vluchtelingenstroom op gang komen,’ merkt Dinie Veld op. ‘De situatie in Syrië en andere delen van de wereld verergert. Is het werkelijk zo dat de meeste vluchtelingen al gevlucht zijn?, stelt Paula van Eerden. Behalve de reeds gemaakte kosten en geïnvesteerde vergadertijd, vinden beide raadsleden dat de voorbereidingen op het azc de samenleving van Meppel ook een ervaring rijker heeft gemaakt.

‘De gemeente is in staat gebleken om goed naar mensen te luisteren en alle meningen te horen. Er is ook ruimte geweest voor de onrust en angstgevoelens. Dat maakte dat de discussie zonder incidenten is verlopen, aldus raadslid Van Eerden. Dinie Veld hoopt dat een eventueel nieuw verzoek van de COA niet te lang op zich laat wachten. ‘Over een half jaar kunnen we de draad nog oppakken, over drie jaar moeten we opnieuw beginnen.’ Of er bij een nieuwe aanvraag opnieuw de locatie wordt bepaald, houdt ook Jef Bolhuis bezig. Een kleinere opvang voor tweehonderd mensen gaat waarschijnlijk naar een andere locatie.’