Diever presenteert visie op de toekomst

Diever - De Dorpsvisie Diever is klaar. Het document dat de titel ‘Op weg naar 2025’ heeft meegekregen, is dinsdag overhandigd aan burgemeester Rikus Jager van Westerveld. In de visie komen negen onderwerpen aan de orde.


Trots zijn ze er op in Diever. In navolging van andere dorpen in Westerveld, heeft ook Diever een visie voor de nabije toekomst op papier gezet. De wijze waarop het document dat een beeld geeft van wat er volgens de inwoners moet gebeuren om het dorp toekomstbestendig te houden is samengesteld, wijkt volgens het bestuur van Dorpsbelangen Diever wel af van andere visies. ‘We zijn begonnen met een dorpsenquête. Door vrijwilligers rondgebracht in het dorp en ook weer opgehaald. De respons was daardoor erg groot’, zo zei voorzitter Rikus Kloeze dinsdag trots. ‘Wij hebben het met de inwoners gedaan. Zonder hulp van de Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD) en Welzijn MensenWerk. Organisaties die door andere dorpsbelangenverenigingen wel zijn ingeschakeld.’ Volgens de voorzitter was de brede betrokkenheid van inwoners van Diever bij het opstellen van de visie, verder gebleken uit het grote aantal mensen dat betrokken is geweest bij de verschillende projectgroepen die zich over de negen thema’s hebben gebogen.

In de visie is de vergrijzing een terugkerend onderwerp. Ook Diever ontkomt daar niet aan. ‘We moeten ons als dorp dus onderscheiden om aantrekkelijk te blijven om te wonen en te leven. Op die manier kunnen voorzieningen in stand gehouden worden’, zo verzekerde een betrokken inwoner van Diever dinsdagmiddag. Eenzelfde geluid liet wethouder Erik van Schelven horen. ‘Waarom zou een jong gezin zich in de nieuwbouw in Diever vestigen, terwijl ze bijvoorbeeld in Meppel in de Nieuwveense Landen eenzelfde woonwijk vinden? Een woonplek met veel meer voorzieningen in de nabijheid. Nee, Diever moet juist sterke punten als bijvoorbeeld rust, ruimte, cultuur en natuur benadrukken. Er zijn ook mensen die dat zoeken en daarmee onderscheid je je echt van andere woonplekken.’

In de prachtig vormgegeven Dorpsvisie is aandacht voor de onderwerpen Wonen, Werken, Zorg & Welzijn, Recreatie & Natuur, Onderwijs, Jeugd & Sport, Kunst & Cultuur, Verkeer & Vervoer en Dorp & Kerk. De toekomstvisie van de inwoners van DIever op deze thema’s wordt uitgebreid belicht. Met het aanbieden van de visie aan het voltallig aanwezige gemeentebestuur van Westerveld, heeft Dorpsbelangen Diever een signaal afgegeven te willen werken aan de toekomst. ‘En laat de visie voor u een richting zijn bij het maken van plannen’, zo sprak Rikus Kloeze tot burgemeester Jager.