Geeft raad Staphorst geld voor onderzoek?

Staphorst – Burgemeester Theo Segers en de raadsgriffier in Staphorst vragen de gemeenteraad een krediet van 68.500 euro voor het houden van een onafhankelijk onderzoek rond een aantal hoofdpijndossiers als het gaat om ruimtelijke ordening.

De doelstelling luidt: ‘een gedegen onafhankelijk onderzoek naar het samenspel van raad, college en ambtelijke organisatie rond de zaken waarbij de gemeente en inwoners een conflict hebben. Hoofddoel is niet om alle feiten op een rij te zetten, noch om recht te spreken op de inhoud van de conflicten. Voorop staat het samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie te onderzoeken, met het oogmerk dit te verbeteren’, zo staat het in de stukken.

Het wordt politiek interessant, want het zou kunnen dat de raad die aanvankelijk voor het onderzoek stemde, zich toch tegen het krediet keert en dan gaat het onderzoek niet door. De gemeenteraad stemde op initiatief van de SGP voor de vakantie voor een extern onderzoek, maar twee raadsleden die tegen waren, waren er wegens omstandigheden niet, waardoor een nipte meerderheid van één stem voor het onderzoek was. Ook drie van de vier raadsleden van de ChristenUnie waren tegen. Allen fractievoorzitter Dik Vedder stemde voor een onderzoek.

Meningen

Een dergelijk onderzoek ligt gevoelig in politiek Staphorst en de meerderheid (als iedereen er is) van de lokale politici is tegen. Als de gemeenteraad voltallig is en de meningen ongewijzigd zijn, is de kans aanwezig dat het krediet er niet komt. Volgens de griffier zou dit kunnen, omdat elk raadslid vrij is om naar eer en geweten te stemmen. Uit een rondje langs de politieke velden blijkt dat de sleutel voor een meerderheid waarschijnlijk ligt in de verdeelde ChristenUnie-fractie.

Staphorst kampt al jaren met hoofdpijndossiers van burgers die strijden tegen de gemeente. Het gaat om ruimtelijke ordeningszaken als bestemmingsplannen of bouwvergunningen. Het zorgt voor talloze rechtszaken, bedreigingen van collegeleden, boze correspondentie, een verziekte sfeer en veel juridische kosten.

Staphorst is bezig om met hulp van deskundigen en na een intern onderzoek allerlei maatregelen door te voeren, waardoor nieuwe hoofdpijnzaken niet meer mogen ontstaan. Ze kijkt naar dienstverlening en de rollen van de raad, college en ambtenaren worden vastgelegd in een leidraad.
De SGP kwam voor de zomer met een amendement. Ten behoeve van die leidraad moet er volgens de partij eerst een onafhankelijk onderzoek plaatsvinden naar ten minste twee hoofdpijndossiers. Het onderzoek duurt vier maanden. Mocht het langer duren, dan gaan ook de kosten omhoog. Op 11 en 25 oktober spreekt de raad hierover.