Fascinerende opening Puppet International

Meppel - Met een artistieke act voor twee heren, gedeputeerde en oud- burgemeester Cees Bijl en burgemeester Richard Korteland, is woensdagavond de dertiende editie van Puppet International geopend.

Met een kleine speelse bijdrage met zaklantaarns introduceerden de beide bestuurders de fascinerende openingsvoorstelling van het Duitse ensemble Die Mobilés getiteld Moving Shadows. 

De uitverkochte volle zaal met vele genodigden was onder de indruk van het kleurrijke en fysiek adembenemende schaduwspel van Die Mobilés. Na het welkomstwoord van voorzitter van Puppet International Magda van Veen maakte Cees Bijl naar eigen zeggen na zestien jaar zijn opwachting op het toneel van Schouwburg Ogterop. De provincie steunt het enige Nederlandse festival waarin beeldend theater in tal van disciplines centraal staat met 50.000 euro.

In de vorige week door de provinciale staten goedgekeurde Cultuurnota is deze financiële steun voor de toekomst zeker gesteld.
Puppet International levert volgens Bijl een bijdrage aan de uitstraling van Meppel. Al in zijn tijd overtreft het imago dat Meppel uitstraalt het feitelijke aantal inwoners. Dankzij de vele activiteiten en evenementen wordt Meppel in den lande door velen als een grotere stad beschouwd dan het in werkelijkheid is. Dat was ook al zo in zijn burgemeestersperiode die drie jaar en zes weken besloeg. In deze periode afficheerde de stad zich als 'Meppel The Big Apple', herinnerde Cees Bijl zich.

Culturele parel

Hij onderstreepte de sterke wens van het bestuur dat Puppet International wil groeien. In nauwe samenwerking met de gemeente draagt de provincie daaraan ten volle bij. Puppet International wordt in Assen gezien als een culturele parel. Het bestuur hoopt vurig dat de gemeente zich aansluit bij de royale subsidie van de provincie en de bijdrage vanuit de gemeentelijke kas structureel verhoogt.

Met het enthousiasme waarmee burgemeester Richard Korteland bijdroeg aan de openingsact ontpopte hij zich als een pleitbezorger voor de verdere groei van het Meppeler festival. De winst blijft niet beperkt tot uitstraling, aldus de gedeputeerde van cultuur Cees Bijl. Cultuur leidt tot een grotere gemeenschapszin en tot positieve economische effecten die zich vertalen in een stijging van de werkgelegenheid. Dat zijn andere woorden over cultuur dan onder het eerste kabinet Rutte werd vernomen, klonk het in de drukke wandelgangen na afloop van de prachtige voorstelling.

Cees Bijl prees de ambitie van het bestuur van Puppet International dat er voor de dertiende editie in is geslaagd meer dan 250 voorstellingen te programmeren in een tijdsbestek van vijf dagen. 

Hij riep de assistentie in van burgemeester Richard Korteland om op artistieke wijze de openingsvoorstelling te introduceren. Voorzitter Magda van Veen had even daarvoor met verbazing kennis gemaakt met de volle zaal van Ogterop dat de komende dagen het epicentrum is van het internationale festival. 'Dit is kicken,' zei ze. Ze maakte een vergelijking tussen het festival en een meisje van dertien, zoals Paul van Vliet in een van zijn beste liedjes heeft verwoord. Ook het festival zit in de pubertijd en wil zich graag ontwikkelen tot een zelfbewuste jonge vrouw, aldus Magda van Veen.

Verbreding

Voor de groei naar volwassenheid kan het festival rekenen op de steun van provincie, gemeente, het Fonds voor de Podiumkunsten, lokale fondsen, sponsors en vrienden van Puppet International in nauwe samenwerking met Schouwburg Ogterop. Het bestuur heeft doelbewust gekozen voor een verbreding van het aanbod en voor vernieuwende activiteiten met crossovers met andere disciplines als dans en muziek. Daarmee wordt een nieuw en jonger publiek gezocht.

Het aantal routes is uitgebreid met een bijzondere historische ontdekkingsreis die zich afspeelt aan de Stationsweg en het Zuideinde. Verhalen die zich afspelen in de Tweede Wereldoorlog zijn versterkt met voorstellingen van jonge makers. Een aantal bezoekers dat woensdagmiddag de eerste route volgde, was tot tranen toe geroerd.

Met een fraaie clip werd Puppet International in de grote zaal voorafgaande aan de officiële opening geïntroduceerd. Na de première door Die Mobilés volgde in de foyer een korte voorstelling van het Spaanse duo Zero en Conducta dat zichzelf presenteert als het kleinste theatertje van het festival. Met een klein wit balletje aan een stokje en een mini-parapluutje van papier beeldden Zero en Conducta een geraffineerd verleidingsspel uit dat het midden hield tussen mime, moderne dans en verstild ballet in een poëtisch verhaal dat voor de vele toeschouwers inhoudelijk naar gelang de eigen verbeelding kon worden ingevuld. Het kleine spel maakte des te meer duidelijk hoeveel uiteenlopende emoties en stemmingen de vele voorstellingen de komende dagen kunnen oproepen.