Nieuwbouw pal voor deur overvalt bewoners Het Vledder

Meppel – Bewoners van Het Vledder voelen zich overvallen door de bouw van twintig woningen, pal tegenover hen op de locatie van de sporthal.

Over de consequenties voor de buurt van die voortvarende nieuwbouw, noch over de nieuwe verkeerssituatie op Het Vledder, is volgens buurtbewoners een informatieavond geweest. ‘Dat een rij woningen pal tegenover ons wordt gebouwd, moesten we zelf uitvinden,’ foeteren twee buurmannen René Lensen en Peter de Vries.

Met de officiële bouwstart van twintig woningen op de sporthallocatie zette Ontwikkelingscombinatie Het Vledder VOF vorige maand de ontwikkeling in gang van vier opeenvolgende bouwprojecten ‘Het is vijf jaar stil geweest, sinds we de eerste vijftig woningen op Het Vledder opleverden,’ sprak Hans Smit, directievoorzitter van Koopmans Bouwgroep op de feestelijke startbijeenkomst in de Gasfabriek. 

Presentatie

‘De ontwikkelaar en de gemeente hebben blijkbaar zo’n haast met het project, dat de communicatie over het exacte bouwplan naar de buurt er bij in is geschoten. Voor elk nieuw bouwproject in Meppel is het gebruikelijk om de buurtbewoners bij te praten over de plannen. Zo weten zij in elk geval wat er voor hun deur gebouwd wordt. Die informatie is nooit bij ons gekomen. We zagen het woningtype voor het eerst op de reclameborden. De bouwsituatie moesten we zelf uitzoeken,’ vertelt René Lensen. ‘We zijn blij dat de sporthal en de Markthallen gesloopt zijn en er weer gebouwd wordt op Het Vledder. Maar we hadden graag eerder willen weten wat Koopmans van plan is.’ 

Peter de Vries herinnert zich de laatste presentatie aan de bewoners over nieuwbouw op Het Vledder, in 2006. Dat plan met twee onder één kap-woningen op de sporthallocatie is allang van de baan. In het laatste bouwplan dat nu wordt uitgevoerd, wordt het gebied veel dichter bebouwd en wordt er een gemeenschappelijk parkeerterrein aangelegd. Ook verandert de verkeerssituatie drastisch in vergelijking met voorgaande plannen. Maar het bleef doodstil op Het Vledder. De ontwikkelingen hadden een informatieavond gerechtvaardigd, maar die bleef uit.’

Ander beeld

Eigenaar van het gebied, projectontwikkelaar Koopmans TBI, is volgens de gemeente verantwoordelijk voor de communicatie met de bewoners. In een officiële verklaring somt de gemeente haar eigen rol op. ‘In 2006 heeft de gemeenteraad van Meppel een globaal bestemmingsplan voor het Vledder vastgesteld. Doordat de huidige koopmarkt er anders uit ziet dan tien jaren geleden, kan het zijn dat referenties van toen ander beeld gaven,’ beaamt de gemeentevoorlichter.

‘De gemeente communiceert over het bestemmingsplan. Als het gaat over de bouwplannen, dan is de projectontwikkelaar verantwoordelijk voor de communicatie. Eind vorig jaar zijn omwonenden van het Vledder via een nieuwsbrief door de gemeente geïnformeerd over de ontwikkelingen. Aanvragen en vergunningen voor Het Vledder zijn door de gemeente gepubliceerd. In juni van dit jaar is een vertegenwoordiging van het college nog in gesprek geweest met bewoners van het Vledder tijdens de Week van de Verbinding. ‘Toen ging het over de speelvoorzieningen en niet over de aanstaande woningbouw,’ merkt René Lensen op.

'De projectontwikkelaar laat op tijd via Twitter en nieuwsbrieven weten wanneer er een nieuw deel van het project gebouwd wordt of er een stuk straat wordt afgezet. Maar hoe de huizen ten opzichte van onze woningen worden gebouwd, is ons nooit verteld.’

De gemeente houdt volgens Lensen en De Vries ook zelf een verantwoordelijkheid in het verkeer op Het Vledder. De woonstraat Het Vledder (vanaf de Burgemeester Knopperslaan) wordt als doorgaande weg doorgetrokken naar de Marktstraat. De Vries: ‘Waarschijnlijk wordt de versmalde straat voor ons huis een wandel- en fietsstraat. Over de gevolgen van de verkeersaanpassing hadden we graag iets gehoord van de gemeente. Er is geen mogelijkheid om planschade aan te vragen, aangezien het bestemmingsplan al meer dan vijf jaar geleden is goedgekeurd.’