Gemeenteraad Staphorst: geen geld voor extern onderzoek

Staphorst ­– De gemeenteraad van Staphorst geeft geen geld voor een extern onafhankelijk onderzoek naar een aantal hoofdpijndossiers. De raad stemde vanavond tegen. Opmerkelijk. Voor de zomer stemde de raad voor een onderzoek.

Staphorst kampt al jaren met hoofdpijndossiers ruimtelijke ordening. Het gaat om burgers die een bittere strijd uitvechten als het gaat om bouw- of bestemmingsplannen. Sommige procedures duren al tien jaar. De gemeente krijgt het maar niet opgelost. Het zorgt voor rechtszaken, bedreigingen en veel gedoe. Staphorst trok al 225.000 euro uit aan advocaten en juristen.

Op 12 juli diende de SGP een voorstel in om een extern onafhankelijk onderzoek te doen naar een paar dossiers. De uitkomsten zouden gebruikt worden voor een leidraad voor raad, ambtenaren en college, zodat dit soort dingen niet meer voor gaan komen. Het voorstel werd aangenomen met één stem verschil. Twee tegenstemmers waren afwezig. Niettemin een democratisch besluit. De meerderheid beslist. Ook als twee leden er niet zijn.

Omdat de SGP verzuimd had een prijskaartje aan het voorstel te hangen, moest de gemeenteraad dit gisteravond alsnog doen. Het onderzoek kost 68.500 euro. Burgemeester T.C. Segers en de raadsgriffier kwamen eerder al met gedegen onderzoekers op de proppen. Ze voerden het voorstel van de raad uit. Tijdens een eerste vergadering, twee weken geleden, bleek al dat het een moeilijk verhaal zou worden, omdat tegenstanders niet van plan leken geld te geven voor een onderzoek, dat de raad in meerderheid had goedgekeurd.

Gisteravond moest de gemeenteraad definitief beslissen of het geld voor het onderzoek er kwam. De lokale politici waren nu voltallig en dus wonnen de tegenstemmers met één stem verschil. De tegenstemmers vinden dat een dergelijk onderzoek weinig toevoegt. Al eerder deed de gemeentesecretaris intern onderzoek. Daaruit kwam naar voren dat er wel fouten waren gemaakt, maar dat van moedwillig de boel verstieren geen sprake was. De tegenstanders vinden ook dat een dergelijk onderzoek nodeloos verwachtingen wekt bij de burgers die zeggen het slachtoffer te zijn. Het feit dat de raad voor de zomer op een democratische wijze het voorstel van de SGP aannam, maakt volgens de tegenstanders niets uit. Je financiert geen onderzoek waar je tegen bent.

De voltallige SGP-fractie was voor, maar bij de ChristenUnie waren drie van de vier leden tegen. Alleen fractievoorzitter Dik Vedder was voor, net als de twee leden van de PvdA. Met negen stemmen tegen en acht stemmen voor ging het onderzoek de prullenbak in. Een poging om een compromis in elkaar te zetten faalde. Burgemeester Theo Segers verklaarde het raadsvoorstel van 12 juli namelijk onuitvoerbaar zonder geld. “Geen geld, geen onderzoek.”

ChristenUnie-fractievoorzitter Dik Vedder en de SGP waren zeer teleurgesteld. “Nu hadden we de kans om eindelijk externe onafhankelijke mensen naar het functioneren van de gemeenteraad, college en ambtenaren te kijken, waarbij ook burgers zouden worden gesproken en we doen het niet.” Vedder zei gisteravond dat Staphorst in haar hemd staat door wel een voorstel aan te nemen, maar als er betaald moet worden, niet thuis te geven. “Bestuurlijk een rare vertoning. We staan als Staphorst weer in ons hemd in bestuurlijk Nederland.”