Jan Bus vraagt aandacht voor boerenzwaluw en ijsvogel

Belt-Schutsloot - De Beltiger vogelliefhebber Jan Bus draagt de boerenzwaluw en de ijsvogel een warm hart toe. Hij doet er zelf alles aan om het nestelen van deze vogels te bevorderen. Maar de gemeente kan ook haar steentje bijdragen’, vindt hij.

Zo zou hij graag in de nieuwe Omgevingsvisie een passage zien opgenomen waarin wordt aangegeven dat de gemeente waar mogelijk actief de natuur bevordert.
‘De bruggen in Belt Schutsloot en langs de Arembergergracht worden vernieuwd. Het worden betonnen bruggen zonder gebint, geen mogelijkheid meer voor de boerenzwaluwen om er onder te broeden’, vertelt hij. Bus probeert sinds anderhalf jaar de gemeente er toe te brengen om onder de nieuwe bruggen broedplaatsen voor de boerenzwaluw aan te brengen. Dat kost ca. 100 euro per brug.

Steeds minder boerenzwaluwen

‘De stand van de boerenzwaluw is de afgelopen 50 jaar dramatisch terug gelopen. Eén van de oorzaken is het verdwijnen van de kleine veestallen. In mijn directe omgeving waren tot in de jaren 60 tien kleine boeren actief met een stal waar de boerenzwaluw welkom was. Het zijn allen woonboerderijen geworden of ze zijn vervangen door burgerwoningen. Waar kan de boerenzwaluw nog terecht? Onder bruggen, in boothuizen (daar is niet iedereen blij mee) of onder niet te lage steigers. Dat is alles wat er is overgebleven. En nu lijkt het erop dat ook de bruggen ongeschikt worden’.

Onderhoudsvrij broedwandje

Met kleine ingrepen kan de populatie zwaluwen fors toenemen, betoogt hij. Eenzelfde verhaal kan verteld worden over de ijsvogel. ‘In de Wieden heb je geen steile oevers, daarom heb ik er zelf een gemaakt’, vertelt hij. ‘Dit jaar hadden we een ijsvogelpaar te gast. Bij het vervangen van de bruggen kan er een onderhoudsvrij broedwandje in beton bijgezet worden. Kosten inclusief plaatsing naar schatting 400 euro. Verwaarloosbaar op het budget van een brug.’ Elke toerist die een ijsvogel voorbij ziet schieten vertelt dat thuis, stelt hij. En enkele tientallen boerenzwaluwen die in de zomer boven de Arembergergracht dwarrelen geeft ook een mooie sfeer impressie. ‘Zo bezien heeft een rijke vogelbevolking ook economische waarde’.  Hij pleit voor een omslag in het denken van de infrastructuur bouwers in de gemeente. Om te beginnen bij de vernieuwing van de bruggen in Belt Schutsloot.
 


MEER LEZEN?
Mis niets van het nieuws uit Meppel en omgeving!