Circulair bouwen met N.I.C.E.

MEPPEL - Bedrijven en organisaties die bouwplannen hebben en daarbij rekening willen houden met het milieu, kunnen sinds maandag terecht bij N.I.C.E.: het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie.

Het lab, waarin bedrijfsleven, overheid, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken, is gevestigd in Gasfabriek Meppel en werd maandag geopend.

In een op zijn zachtst gezegd industrieel ogende ruimte vonden de ondertekening van het manifest en de lancering van de website plaats. De nog lege ruimte was bewust gekozen voor het feestelijke moment omdat N.I.C.E. opdracht heeft gekregen hier op circulaire wijze een grand café te realiseren voor Gasfabriek Meppel. Vier studenten buigen zich over dit project. Vier anderen werken aan een bouwplan van CSG Dingstede. 

Circulair bouwen is het tegenovergestelde van lineair bouwen. Het houdt in dat de gebruikte materialen na de technische levensduur van een gebouw opnieuw gebruikt worden. Bij lineair bouwen ontstaat afval, terwijl bij circulair bouwen een kringloop zonder afval ontstaat. Het kan toegepast worden bij nieuwbouw, maar ook bij renovatie is veel mogelijk. Een circulaire economie versterkt de concurrentiepositie van bedrijven en pakt grondstoffenschaarste aan. 

In het innovatielab buigen studenten van het Alfa-college in Hoogeveen en de Hanzehogeschool Groningen zich over vraagstukken van het bedrijfsleven. Binnenkort zullen studenten van meerdere onderwijsinstellingen aanhaken, zoals Stenden Hogeschool. Vier studenten van het eerste uur richten zich nu op de opdracht van Gasfabriek Meppel om een bouwplan te realiseren voor een grand café dat in hoge mate zelfvoorzienend is. 'We gaan zoeken naar manieren om hier stroom op te wekken, water te verwarmen en groente te planten', vertelde één van hen tijdens een presentatie. 'Een mooi voorbeeld van een methode die hier bijvoorbeeld toegepast kan worden, is Aquaponics, waarbij planten groeien in water waarin vissen zwemmen. De ontlasting van die vissen dient als mest voor de planten.'    

De eerste lichting studenten is nu nog alleen op dinsdag aanwezig in het lab, dat zich bevindt op de tweede verdieping van Gasfabriek Meppel. Op den duur is het lab echter alle dagen geopend, zodat bedrijven en organisaties met vragen of plannen op het gebied van circulair bouwen er kunnen binnenlopen voor advies. De studenten hebben enthousiast hun tanden gezet in hun projecten. Daan Zantingh, vierdejaars student bouwkunde aan het Alfa-college: 'Circulaire economie heeft de toekomst. Op een gegeven moment raken grondstoffen op en moeten we wel hergebruiken. Het is ontzettend leerzaam om in het circulair lab te werken. Ik ben me ervan bewust geworden dat bijna alle materialen recyclebaar zijn.'

Burgemeester Richard Korteland zei tijdens de opening trots te zijn op de nieuwe broedplaats waarin overheid, bedrijfsleven en onderwijs nauw samenwerken. 'Die samenwerking leidt tot de innovatie die nodig is voor een circulaire economie. In deze ruimte denk je misschien eerst 'wat een bende', maar afval biedt kansen en dat is hier straks te zien. Ik vind het ook mooi dat het in het stadhart van Meppel gevestigd is, waar iedereen het kan zien. Het innovatielab kan op de gemeente Meppel rekenen.' 

N.I.C.E. is ontstaan vanuit de wens van Provincie Drenthe om gehoor te geven aan de ambitie van het Rijk om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben. Deze ambitie is onlangs verwoord in het Rijksbrede programma Circulaire Economie 2050. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: 'Noord-Nederland heeft al een koppositie op het gebied van duurzaamheid. Ons bedrijfsleven staat ook te boek als bijzonder innovatief. Die koppositie moeten we benutten om de kansen van de circulaire economie te verzilveren. Als we met elkaar ambitie hebben, gaat innovatie tot extra banen voor het Noorden leiden.'

Met een druk op de knop lanceerden de studenten de website van N.I.C.E. en na het ondertekenen van het manifest door vertegenwoordigers van alle betrokken partijen is het lab officieel van start gegaan.